Seagate 2.5" PCB

ST9160314AS 9HH13C-500 0001SDM1 100536284 C 100536286 REV B 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160314AS 9HH13C-031 0003DEM1 100536284 G 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160314AS 9HH13C-286 0002SDM1 100536284 J 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160314AS 9HH13C-188 0001SDM1 100536284 H 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160314AS 9HH13C-036 D005DEM1 100536284 N 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160314AS 9HH13C-502 0003SDM1 100536284 C 100536286 REV B 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160412AS 9HV14C-037 D005SDM1 100563953 G 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160412ASG 9PSG4C-031 0002SDM1 100563947 D 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160412ASG 9PSG4C-032 0003SDM1 100563947 E 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160412ASG 9PSG4C-033 0004SDM1 100563947 E 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250315AS 9HH132-188 0001SDM1 100536284 G1 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250315AS 9HH132-120 0002CE02 100572173 E 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250315AS 9HH132-036 D005DEM1 100536284 N 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250315AS 9HH132-031 0003DEM1 100536284 C 100536286 REV B 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250315AS 9HH132-500 0001SDM1 100536248 J 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250315AS 9HH132-287 0003SDM1 100536284 J 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250315AS 9HH132-230 0001SDM1 100572173 C 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250315AS 9HH132-071 0010LVM1 100536284 J 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250315AS 9HH132-231 0001SDM1 100572173 D 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250315AS 9HH132-150 0002SDM1 100536284 J 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250315AS 9HH134-287 0003SDM1 100536284 J 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250315AS 9HH132-566 0001BSM1 100536284 B 100536286 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250410AS 9HV142-300 0002SDM1 100563953 G 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250410AS 9HV142-037 D005SDM1 100563953 G 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250410ASG 9PSG42-500 0002SDM1 100563947 D 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250410ASG 9PSG42-032 0003SDM1 100563947 D 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250410ASG 9PSG42-033 0004SDM1 100563947 E 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320325AS 9HH13E-150 0002SDM1 100536284 J2 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320325AS 9HH13E-567 0002BSM1 100572173 E 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320325AS 9HH13E-036 D005DEM1 100536284 J 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320325AS 9HH13E-035 D003DEM1 100536284 J2 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320325AS 9HH13E-120 02CE02 100654836 C 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320325AS 9HH13E-500 0001SDM1 100536284 G1 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320325AS 9HH13E-287 0003SDM1 100536284 J 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320325AS 9HH13E-120 0002CE02 100654836 C 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320325AS 9HH13E-071 0010LVM1 100536284 J 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320325AS 9HH13E-031 0003DEM1 100572173 D 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320325AS 9HH13E-567 D002BSM1 100536284 C1 100536286 REV B 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320423AS 9HV14E-037 D005SDM1 100563953 H 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320423ASG 9PSG4E-033 0004SDM1 10056947 F 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500325AS 9HH134-150 0002SDM1 100536284 H 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500325AS 9HH134-071 0011LVM1 100536284 N 100536286 REVE 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500325AS 9HH134-142 0006SDM2 100654836 B 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500325AS 9HH134-151 0001TSM1 100536284 K 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500325AS 9HH134-287 0003SDM1 100536284 J 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500325AS 9HH134-286 0002SDM1 100536284 J2 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500325AS 9HH134-566 0001BSM1 100536284 C 100536286 REV B 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500325AS 9HH134-188 0001SDM1 100536284 J 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500325AS 9HH134-567 0002BSM1 100536284 J 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500325AS 9HH134-031 0003DEM1 100536284 G 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500325AS 9HH134-140 0004SDM2 100536284 H 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500420AS 9HV144-285 0002SDM1 100563953 E 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500420AS 9HV144-500 0002SDM1 100563953 C 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500420AS 9HV144-566 0001BSM2 100563953 G 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500420AS 9HV144-300 0002SDM1 100563953 E 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500420AS 9HV144-286 0003SDM1 100563953 K 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500420AS 9HV144-037 D005SDM1 100563953 G 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500420AS 9HV144-141 0002SDM2 100536953 G 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500420ASG 9PSG44-031 0002SDM1 100563947 D 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500420ASG 9PSG44-033 0004SDM1 100563947 F 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9120411ASG 9GEG4C-032 DE13 100513490 G 100513491 REV B 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9120310AS 9EV13C-031 DE05 100513490 D 100513491 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9120310AS 9EV13C-300 SD03 100513490 D 100513491 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160310AS 9EV132-188 0303 100513490 C 100513491 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160310AS 9EV132-500 SD03 100513490 G 100513491 REV B 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160310AS 9EV132-031 0303 100513490 D 100513491 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160310AS 9EV132-020 HP07 100513490 D 100513491 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160310AS 9EV132-031 DE05 100513490 D 100513491 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160310AS 9EV132-032 DE06 100513490 G 100513491 REV B 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160310AS 9EV132-150 SD56 100513490 100513491 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160310AS 9EV132-285 0303 100513490 D 100513491 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160319AS 9PD132-500 SD93 100513490 D 100513491 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250315AS 9HH132-073 SD93 100513490 G 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250320AS 9EV133-020 HP07 100513490 F 100513491 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250320AS 9EV133-031 DE05 100513490 D 100513491 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250320AS 9EV133-566 BS03 100513490 D 100513491 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160314AS 9HH13C-022 0005HPM1 100565306 D 100565308 REV A 2.5'' SATA 160GB Seagate circuit board +FW
ST9160412AS 9HV14C-022 0006HPM1 100537087 M 100565308 REV A 2.5'' SATA 160GB Seagate circuit board +FW
ST9160412AS 9HV14C-071 0003LVM1 100566885 100565308 REV A 2.5'' SATA 160GB Seagate circuit board +FW
ST9160412AS 9HV14C-620 B006HPM1 100537087 M 100565308 REV A 2.5'' SATA 160GB Seagate circuit board +FW
ST9160412AS 9HV14C-300 0002SDM1 100537087 K 100565308 REV A 2.5'' SATA 160GB Seagate circuit board +FW
ST9250315AS 9HH132-073 0020LVM1 100537192 G 100565308 REV A 2.5'' SATA 250GB Seagate circuit board +FW
ST9250315ASG 9KAG32-040 0004APM2 100537192 G 100565308 REV A 2.5'' SATA 250GB Seagate circuit board +FW
ST9250410AS 9HV142-022 0006HPM1 100537087 K 100565308 REV A 2.5'' SATA 250GB Seagate circuit board +FW
ST9250410AS 9HV142-020 0003HPM1 100537087 M 100565308 REV A 2.5'' SATA 250GB Seagate circuit board +FW
ST9250411AS 9PT142-071 0003LVM3 100566885 E 100565308 REV A 2.5'' SATA 250GB Seagate circuit board +FW
ST9250411AS 9PT142-070 0002LVM3 100566885 B 100565308 REV A 2.5'' SATA 250GB Seagate circuit board +FW
ST9320325AS 9HH13E-073 0020LVM1 100565306 E 100565308 REV A 2.5'' SATA 320GB Seagate circuit board +FW
ST9320325ASG 9KAG33-043 0009APM1 100537192 L 100565308 REV A 2.5'' SATA 320GB Seagate circuit board +FW
ST9320325ASG 9KAG33-041 0006APM2 100537192 J 100565308 REV A 2.5'' SATA 320GB Seagate circuit board +FW
ST9320423AS 9HV14E-071 0003LVM1 100566885 E 100565308 REV A 2.5'' SATA 320GB Seagate circuit board +FW
ST9320423AS 9HV14E-022 0006HPM1 100537087 L 100565308 REV A 2.5'' SATA 320GB Seagate circuit board +FW
ST9320423AS 9HV14E-020 0003HPM1 100537087 K 100565308 REV A 2.5'' SATA 320GB Seagate circuit board +FW
ST9320423AS 9HV14E-502 D005SDM1 100537087 T 100565308 REV A 2.5'' SATA 320GB Seagate circuit board +FW
ST9320423AS 9HV14E-300 0002SDM1 100566885 E 100565308 REV A 2.5'' SATA 320GB Seagate circuit board +FW
ST9320423AS 9HV14E-022 0005HPM1 100537087 M 100565308 REV A 2.5'' SATA 320GB Seagate circuit board +FW
ST9500325ASG 9KAG34-043 0009APM1 100663719 C 100565308 REV A 2.5'' SATA 500GB Seagate circuit board +FW
ST9500420AS 9HV144-071 0003LVM1 100566885 H 100565308 REV A 2.5'' SATA 500GB Seagate circuit board +FW
ST9500420AS 9HV144-022 0006HPM1 100537087 M 100565308 REV A 2.5'' SATA 500GB Seagate circuit board +FW
ST9500420AS 9HV144-037 D005SDM1 100537087 T 100565308 REV A 2.5'' SATA 500GB Seagate circuit board +FW
ST9500420AS 9HV144-020 0003HPM1 100537087 J 100565308 REV A 2.5'' SATA 500GB Seagate circuit board +FW
ST9500420AS 9HV144-300 0002SDM1 10056685 E 100565308 REV A 2.5'' SATA 500GB Seagate circuit board +FW
ST9250320AS 9EV133-800 LV06 100513490 D 100513491 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250320AS 9EV133-150 SD56 100513490 D 100513491 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320320AS 9EV134-566 BS04 100513490 E 100513491 REV B 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320320AS 9EV134-188 0303 100513490 G 100513491 REV B 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320320AS 9EV134-032 DE06 100513490 G 100513491 REV B 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320320AS 9EV134-336 SD03 100513490 D 100593491 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320320AS 9EV134-566 BS03 100513490 C 100513491 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320320AS 9EV134-020 HP07 100513490 G 100513491 REVA 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST980310AS 9EV131-031 DE05 100513490 D 100513491 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500325AS 9HH134-036 D005DEM1 100572173 E 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500420ASG 9PSG44-032 0003SDM1 100563947 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500421AS 9PT144-500 0002SDM3 100563953 G 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST980313AS 9HH13A-031 0003DEM1 100536284 H 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160314AS 9HH13C-500 OOO1SDM1 100536284 J 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250315AS 9HH132-500 0001SDM1 100536284 K 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320325AS 9HH13E-031 0003DEM1 100536284 C 100536286 REV B 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500325AS 9HH134-500 0001SDM1 100572173 E 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500325AS 9HH134-567 0002BSM1 100654836 100536286 REVB 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500325AS 9HH134-500 0001SDM1 100536284 G2 100536286 REVE 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500325AS 9HH134-036 D005DEM1 100536284 L 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250410ASG 9PSG42-033 0004SDM1 100563947 F 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160412AS 9HV14C-300 0002SDM1 100563947 E 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320423AS 9HV14E-500 0002SDM1 100563953 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320423AS 9HV14E-285 0002SDM1 100563953 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500420AS 9HV144-140 0001SDM2 100563953 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320423AS 9HV14E-300 0002SDM1 100563953 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160314AS 9HH13C-188 0001SDM1 100572173 E 100536286 REVE 2.5'' SATA Seagate PCB PRINTED CIRCUIT BOARD REPLACEMENT + firmware transfer
ST9160314AS 9HH13C-500 0001SDM1 100654836 C 100536286 REV B 2.5'' SATA 160GB Seagate Momentus 5400.6 circuit board +FW
ST9250315AS 9HH132-500 0001SDM1 100654836 C 100536286 REV E 2.5'' SATA 250GB Seagate Momentus 5400.6 circuit board +FW
ST9250315AS 9HH132-231 0001SDM1 100536284 J 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250315AS 9HH132-230 0001SDM1 100536284 J 100536286 REV B 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320325AS 9HH13E-567 0002BSM1 100536284 H 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9120411ASG 9GEG4C-034 DE16 100513567 E 100513573 REV B 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160411ASG 9GEG42-034 DE16 100513567 E 100513573 REV B 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160411ASG 9GEG42-035 DE17 100513567 E 100513573 REV B 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250421AS 9GE14G-020 HP15 100513569 H 100513573 REV D 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250421ASG 9GEG43-034 DE16 100513567 G2 100513573 REV B 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320421AS 9GE144-286 SD14 100513569 E 100513573 REV B 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320421AS 9GE144-020 HP15 100513569 E 100513573 REV D 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320421AS 9GE144-020 H008 100513567 G2 100513573 REV D 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320421AS 9GE144-070 LV14 100535074 D 100513573 REV D 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320421AS 9GE144-285 SD13 100513569 D 100513573 REV B 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320421ASG 9GEG44-032 DE13 100513567 D 100513573 REV B 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320421ASG 9GEG44-041 AP81 100513567 E 100513573 REV D 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST980411AS 9GE141-020 HP14 100513569 D 100513573 REV B 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST91000430AS 9TY146-550 CC9B 0748 100570750 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST91000430AS 9TY146-550 CC94 0748 100570750 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST91000430AS 9TY146-550 CC98 0748 100570750 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST91000430AS 9TY146-550 CC9D 0748 100570750 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9750430AS 9TY14Z-550 CC98 0748 100570750 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9750430AS 9TY14Z-550 CC94 0748 100570750 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9888430AS 9TY14Y-550 CC94 0748 100570750 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500325AS 9HH134-567 0002BSM1 100654840 100536286 REV E 2.5'' SATA 500GB Seagate Momentus 5400.6 circuit board +FW
ST9320320AS 9EVI34-566 BS03 100513490 C 100513491 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320423AS 9HV14E-300 0002SDM1 100563947 D 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500420AS 9HV144-037 D005SDM1 100566885 H 100565308 REV A 2.5'' SATA 500GB Seagate circuit board +FW
ST9160314AS 9HH13C-022 0005HPM1 100535602 C 100535597 REV B 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250315AS 9HH132-500 0001SDM1 100535602 H 100535597 REV D 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250315AS 9HH132-022 0005HPM1 100535602 F 100535597 REV D 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250410ASG 9PSG42-031 0002SDM1 100537089 D 100535597 REV B 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320325AS 9HH13E-022 0005HPM1 100535602 H 100535597 REV D 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320325AS 9HH13E-567 0002BSM1 100535602 J 100535597 REV D 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500325AS 9HH134-500 0001SDM1 100535602 M 100535597 REV B 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500325AS 9HH134-021 0003HPM1 100535602 C 100535597 REV B 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500325AS 9HH134-022 0005HPM1 100535602 H 100535597 REV D 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500327AS 9PR134-500 0001SDM3 100535602 E 100535597 REV D 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500420ASG 9PSG44-040 0007APM2 100537089 J 100535597 REV D 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500420ASG 9PSG44-702 0009APM1 100666885 A 100535597 REV D 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500420ASG 9PSG44-041 0008APM2 100537089 M 100535597 REV D 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500420ASG 9PSG44-300 0002SDM1 100537089 L 100535597 REV D 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500420ASG 9PSG44-701 0008APM2 100537089 L 100535597 REV D 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320325ASG 9KAG33-041 0006APM2 100537087 L 100565308 REV A 2.5'' SATA 320GB Seagate circuit board +FW
ST9250315ASG 9KAG32-040 0004APM2 100513490 G 100565308 REV A 2.5'' SATA 250GB Seagate circuit board +FW
ST9250315AS 9HH132-073 0020LVM1 100513490 G 100565308 REV A 2.5'' SATA 250GB Seagate circuit board +FW
ST9320325AS 9HH13E-073 0020LVM1 100537192 100565308 REV A 2.5'' SATA 320GB Seagate circuit board +FW
ST9500325ASG 9KAG34-043 0009APM1 100663709 D 100565308 REV A 2.5'' SATA 500GB Seagate circuit board +FW
ST9500421AS 9PT144-500 0002SDM3 100537087 T 100565308 REV A 2.5'' SATA 500GB Seagate PCB PRINTED CIRCUIT BOARD REPLACEMENT + firmware transfer
ST1000LM002 9VQ14L-550 CC94 1087 C 100609264 REV B 2.5'' SATA 1TB Seagate FreePlay circuit board +FW
ST1000LM010 9YH146-550 CC9F 1087 F 100609264 REV B 2.5'' SATA 1TB Seagate FreePlay circuit board +FW
ST1500LM003 9YH148-550 CC9F 1087 C 100609264 REV B 2.5'' SATA 1.5TB Seagate FreePlay circuit board +FW
ST1500LM003 9YH148-550 CC9F 100629796 F 100609264 REV B 2.5'' SATA 1.5TB Seagate FreePlay circuit board +FW
ST1500LM003 9YH148-552 CC9G 1087 C 100609264 REV B 2.5'' SATA 1.5TB Seagate FreePlay circuit board +FW
ST1000LM002 9VQ14L-550 CC94 100629796 E 100609264 REV B 2.5'' SATA 1TB Seagate FreePlay circuit board +FW
ST1000LM010 9YH146-550 CC9F 100629796 E 100609264 REV B 2.5'' SATA 1TB Seagate FreePlay circuit board +FW
ST1500LM003 9YH148-552 CC9G 100629796 F 100609264 REV B 2.5'' SATA 1.5TB Seagate FreePlay circuit board +FW
ST9250827AS 9DG134-188 3.AAA WU 08000-09XXX 100484444 100484445 PCB Seagate 2.5'' SATA 250GB
ST9250827AS 9DG134-500 3.AAA WU 08000-09XXX 100484444 100484445 PCB Seagate 2.5'' SATA 250GB
ST3120817AS 9DG132-020 3.AHC WU 08000-09XXX 100484444 100484445 PCB Seagate 2.5'' SATA 120GB
ST3120817AS 9DG132-032 3.ADB WU 08000-09XXX 100484444 100484445 PCB Seagate 2.5'' SATA 120GB
ST9320325AS 9HH13E-567 0002BSM1 100654836 C 100536286 REVE 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320423AS 9HV14E-300 0002SDM1 100563953 B 100535597 REV C 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250827AS 9DG134-141 3.AAB WU 08000-09XXX 100484444 100484445 PCB Seagate 2.5'' SATA 250GB
ST9320325AS 9HH13E-140 0004SDM2 100536284 E 100536286 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST1500LM003 9YH148-550 CC94 1087 F 100609264 REV B 2.5'' SATA 1.5TB Seagate FreePlay circuit board +FW
ST1000LM002 9VQ14L-550 CC96 1087 C 100609264 REV B 2.5'' SATA 1TB Seagate FreePlay circuit board +FW
ST1000LM010 9YH146-550 CC9E 1087 F 100609264 REV B 2.5'' SATA 1TB Seagate FreePlay circuit board +FW
ST9750422AS 9RW14G-567 0001BSM1 9766 G 100619769 REV A 2.5'' SATA 750GB Seagate circuit board +FW
ST9750422AS 9RW14G-566 0001BSM1 9766 E 100619769 REV A 2.5'' SATA 750GB Seagate circuit board +FW
ST9750420AS 9RT14G-285 0002SDM1 9766 F 100619769 REV A 2.5'' SATA 750GB Seagate circuit board +FW
ST9750420AS 9RT14G-500 0001SDM5 9766 G 100619769 REV A 2.5'' SATA 750GB Seagate circuit board +FW
ST9750420AS 9RT14G-020 0003HPM1 9766 H 100619769 REV A 2.5'' SATA 750GB Seagate circuit board +FW
ST9750420AS 9RT14G-020 0003HPM1 9766 G 100619769 REV A 2.5'' SATA 750GB Seagate circuit board +FW
ST9750420AS 9RT14G-520 0003HPM1 9766 G 100619769 REV A 2.5'' SATA 750GB Seagate circuit board +FW
ST9750420AS 9RT14G-500 0001SDM5 9766 F 100619769 REV A 2.5'' SATA 750GB Seagate circuit board +FW
ST9750420AS 9RT14G-030 0001DEM1 2988 D 100619769 REV A 2.5'' SATA 750GB Seagate circuit board +FW
ST9750420AS 9RT14G-031 0002DEM1 2988 D 100619769 REV A 2.5'' SATA 750GB Seagate circuit board +FW
ST9750420AS 9RT14G-030 0001DEM1 9766 G 100619769 REV A 2.5'' SATA 750GB Seagate circuit board +FW
ST9640423AS 9ZW144-140 0001SYM1 9766 J 100619769 REV A 2.5'' SATA 640GB Seagate circuit board +FW
ST9500424AS 9RW143-567 0001BSM1 2988 D 100619769 REV A 2.5'' SATA 500GB Seagate circuit board +FW
ST9500423AS 9RT143-500 0001SDM5 9766 J 100619769 REV A 2.5'' SATA 500GB Seagate circuit board +FW
ST9500423AS 9RT143-285 0002SDM1 9766 G 100619769 REV A 2.5'' SATA 500GB Seagate circuit board +FW
ST320LT009 9WC142-030 1001DEMA 1629 F 100611631 REV A 2.5'' SATA 320GB Seagate circuit board +FW
ST320LT007 9ZV142-020 0004HPM1 1629 E 100611631 REV A 2.5'' SATA 320GB Seagate circuit board +FW
ST320LT007 9ZV142-500 0001SDM1 1629 F 100611631 REV A 2.5'' SATA 320GB Seagate circuit board +FW
ST320LT007 9ZV142-071 0004LVM1 5075 E 100611631 REV A 2.5'' SATA 320GB Seagate circuit board +FW
ST320LT007 9ZV142-031 0001DEM1 1629 B 100611631 REV A 2.5'' SATA 320GB Seagate circuit board +FW
ST320LT007 9ZV142-021 0005HPM1 4798 E 100611631 REV A 2.5'' SATA 320GB Seagate circuit board +FW
ST320LT007 9ZV142-071 0004LVM1 1627 F 100611631 REV A 2.5'' SATA 320GB Seagate circuit board +FW
ST320LT007 9ZV142-071 0004LVM1 4798 A 100611631 REV A 2.5'' SATA 320GB Seagate circuit board +FW
ST320LT007 9ZV142-030 0001DEM1 4798 E 100611631 REV A 2.5'' SATA 320GB Seagate circuit board +FW
ST320LT000 9VL142-070 0003LVM1 1629 E 100611631 REV A 2.5'' SATA 320GB Seagate circuit board +FW
ST320LT000 9VL142-070 0003LVM1 4798 A 100611631 REV A 2.5'' SATA 320GB Seagate circuit board +FW
ST250LT021 1AF14C-500 0001EXM1 4798 C 100611631 REV A 2.5'' SATA 320GB Seagate circuit board +FW
ST250LT007 9ZV14C-500 0001SDM1 4798 A 100611631 REV A 2.5'' SATA 250GB Seagate circuit board +FW
ST250LT007 9ZV14C-622 0004HPB1 4798 E 100611631 REV A 2.5'' SATA 250GB Seagate circuit board +FW
ST250LT007 9ZV14C-031 0003DEM1 1629 F 100611631 REV A 2.5'' SATA 250GB Seagate circuit board +FW
ST160LT016 1AF14D-500 0001SDM1 1629 B 100611631 REV A 2.5'' SATA 160GB Seagate circuit board +FW
ST160LT007 9ZV14D-500 0001SDM1 1629 B 100611631 REV A 2.5'' SATA 160GB Seagate circuit board +FW
ST320LT020 9YGI42-021 0002HPMI 9240 B 100654403 REV B 2.5'' SATA 320GB Seagate circuit board +FW
ST320LT020 9YG142-190 0010SDM1 7299 A 100654403 REV B 2.5'' SATA 320GB Seagate circuit board +FW
ST320LT020 9YG142-I90 0010SDMI 5075 E 100654403 REV B 2.5'' SATA 320GB Seagate circuit board +FW
ST320LT009 9WC142-031 002DEMA 9240 B 100654403 REV B 2.5'' SATA 320GB Seagate circuit board +FW
ST320LT007 9ZV142-021 0005HPM1 9241 A 100654403 REV B 2.5'' SATA 320GB Seagate circuit board +FW
ST320LT007 9ZV142-500 0001SDM1 5075 E 100654403 REV B 2.5'' SATA 320GB Seagate circuit board +FW
ST250LT007 9ZV14C-031 0003DEM1 5075 E 100654403 REV B 2.5'' SATA 250GB Seagate circuit board +FW
ST320LT007 9ZVI42-021 0005HPMI 7293 A 100654403 REV B 2.5'' SATA 320GB Seagate circuit board +FW
ST320LT007 9ZV142-034 0005DEMI 7293 A 100654403 REV B 2.5'' SATA 320GB Seagate circuit board +FW
ST320LT020 9YG142-031 0003DEM1 4800 E 100625000 REV A 2.5'' SATA 320GB Seagate circuit board +FW
ST320LT020 9YG142-071 0003LVM1 0206 E 100625000 REV A 2.5'' SATA 320GB Seagate circuit board +FW
ST320LT020 9YG142-285 0001SDM1 0206 A 100625000 REV A 2.5'' SATA 320GB Seagate circuit board +FW
ST320LT020 9YG142-285 000ISDM1 0206 C 100625000 REV A 2.5'' SATA 320GB Seagate circuit board +FW
ST250LT003 9YG14C-030 0001DEM1 4800 E 100625000 REV A 2.5'' SATA 320GB Seagate circuit board +FW
ST250LT003 9YG14C-020 000IHPM1 4800 E 100625000 REV A 2.5'' SATA 250GB Seagate circuit board +FW
ST250LT003 9YG14C-031 0003DEM1 4800 B 100625000 REV A 2.5'' SATA 250GB Seagate circuit board +FW
ST250LT003 9YG14C-031 0003DEMI 4800 C 100625000 REV A 2.5'' SATA 250GB Seagate circuit board +FW
ST250LT003 9YG14C-020 0001HPMI 0206 B 100625000 REV A 2.5'' SATA 250GB Seagate circuit board +FW
ST320LT012 9WS14C-070 0001LVM1 6151 E 100696152 REV A 2.5'' SATA 320GB Seagate circuit board +FW
ST500LT012 9WS142-188 0001SDM1 6151 J 100696152 REV C 2.5'' SATA 500GB Seagate circuit board +FW
ST500LT012 9WS142-285 0001SDM1 6151 L 100696152 REV B 2.5'' SATA 500GB Seagate circuit board +FW
ST500LT012 9WS142-070 0001LVM1 6151 J 100696152 REV B 2.5'' SATA 500GB Seagate circuit board +FW
ST500LT012 9WS142-020 0001YAM1 6151 J 100696152 REV B 2.5'' SATA 500GB Seagate circuit board +FW
ST500LT012 9WS142-030 0001SDM1 6151 J 100696152 REV B 2.5'' SATA 500GB Seagate circuit board +FW
ST500LT012 9WS142-031 0002SDM1 8360 B 100696152 REV B 2.5'' SATA 500GB Seagate circuit board +FW
ST500LT012 9WS142-500 0001SDM1 8360 A 100696152 REV B 2.5'' SATA 500GB Seagate circuit board +FW
ST500LT012 9WS142-500 0001SDM1 6151 L 100696152 REV C 2.5'' SATA 500GB Seagate circuit board +FW
ST750LX003 1ACI54-300 SM12 7570 M 100657576 REV B 2.5'' SATA 750GB Seagate circuit board +FW
ST9320325AS 9HH13E-022 0005HPM1 100696907 A 100656265 REV B 2.5'' SATA 320GB Seagate circuit board +FW
ST9320325AS 9HH13E-567 00038SM1 100656263 D 100656265 REV B 2.5'' SATA 320GB Seagate circuit board +FW
ST9320325AS 9HH13E-567 0003BSM1 100696907 A 100656265 REV B 2.5'' SATA 320GB Seagate circuit board +FW
ST9500325AS 9HH134-073 0020LVM1 100656263 D 100656265 REV B 2.5'' SATA 500GB Seagate circuit board +FW
ST9500325AS 9HH134-022 0005HPM1 100696907 A 100656265 REV B 2.5'' SATA 500GB Seagate circuit board +FW
ST9500325AS 9HH134-036 D005DEM1 100656263 D 100656265 REV B 2.5'' SATA 500GB Seagate circuit board +FW
ST9500325AS 9HH134-071 0011LVM1 100656263 D 100656265 REV B 2.5'' SATA 500GB Seagate circuit board +FW
ST9500325AS 9HH134-567 0003BSM1 100696907 A 100656265 REV B 2.5'' SATA 500GB Seagate circuit board +FW
ST9500423AS 9RT143-020 0003HPM1 9766 J 100675229 REV A 2.5'' SATA 500GB Seagate Momentus circuit board +FW
ST9500424AS 9RW143-567 0001BSM1 9573 A 100675229 REV A 2.5'' SATA 500GB Seagate Momentus circuit board +FW
ST9750420AS 9RT14G-5OO OOO1SDM5 5228 D 100675229 REV A 2.5'' SATA 750GB Seagate Momentus circuit board +FW
ST9750420AS 9RT14G-033 0005DEM1 9573 B 100675229 REV A 2.5'' SATA 750GB Seagate Momentus circuit board +FW
ST500LX003 1ACI5G-030 DEM3 7570 M 100657576 REV B 2.5'' SATA 500GB Seagate circuit board +FW
ST9160314AS 9HH13C-1B9 0001SDMI 100591678 100591681 REV A 2.5'' SATA 160GB Seagate circuit board +FW
ST9250315AS 9HHI32-502 0003SDMI 100591678 100591681 REV A 2.5'' SATA 250GB Seagate circuit board +FW
ST9250315AS 9HH132-1B9 0001SDMI 100591678 100591681 REV A 2.5'' SATA 250GB Seagate circuit board +FW
ST9250315AS 9HHI32-500 0001SDMI 100591678 100591681 REV A 2.5'' SATA 250GB Seagate circuit board +FW
ST9500325AS 9HHI34-567 0003BSMI 100591678 100591681 REV A 2.5'' SATA 500GB Seagate circuit board +FW
ST9500325AS 9HH134-1B9 0001SDMI 100591678 100591681 REV A 2.5'' SATA 500GB Seagate circuit board +FW
ST9500325AS 9HHI34-500 0001SDMI 100591678 100591681 REV A 2.5'' SATA 500GB Seagate circuit board +FW
ST9500325AS 9HH134-566 0001BSM1 100522992 B 100513229 REV A 2.5'' SATA 500GB Seagate Momentus 5400.6 circuit board +FW
ST9500325AS 9HH134-020 0002SPM1 100522992 B 100513229 REV A 2.5'' SATA 500GB Seagate Momentus 5400.6 circuit board +FW
ST9500325AS 9HH134-020 0002SPM1 100528065 A 100513229 REV A 2.5'' SATA 500GB Seagate Momentus 5400.6 circuit board +FW
ST9500325AS 9HH134-500 0001SDM1 100513228 A 100513229 REV A 2.5'' SATA 500GB Seagate Momentus 5400.6 circuit board +FW
ST9500325AS 9HH134-566 0001BSM1 100513228 A 100513229 REV A 2.5'' SATA 500GB Seagate Momentus 5400.6 circuit board +FW
ST9500325AS 9HH134-020 0002SPM1 100522200 C 100513229 REV A 2.5'' SATA 500GB Seagate Momentus 5400.6 circuit board +FW
ST9500325AS 9HH134-020 0002SPM1 100522992 C 100513229 REV A 2.5'' SATA 500GB Seagate Momentus 5400.6 circuit board +FW
ST9500325AS 9HH134-566 0001BSM1 100522200 C 100513229 REV A 2.5'' SATA 500GB Seagate Momentus 5400.6 circuit board +FW
ST9500420ASG 9PSG44-030 0001DEM1 100522200 C 100513229 REV A 2.5'' SATA 500GB Seagate Momentus 5400.6 circuit board +FW
ST9250315AS 9HH132-566 0001BSM1 100522992 B 100513229 REV A 2.5'' SATA 250GB Seagate Momentus 5400.6 circuit board +FW
ST9500420ASG 9PSG44-042 0009APM1 100666885 B 100535597 REV D 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160310AS 9EV132-286 0303 100513490 G 100513491 REV B 2.5'' SATA 160GB Seagate Momentus 5400.5 circuit board +FW
ST9250320AS 9EV133-032 DE06 100513490 G 100513491 REV B 2.5'' SATA 250GB Seagate Momentus 5400.5 circuit board +FW
ST9320320AS 9EV134-031 DE05 100513490 D 100513491 REV A 2.5'' SATA 320GB Seagate Momentus 5400.5 circuit board +FW
ST9320320AS 9EV134-300 SD03 100513490 G 100513491 REV B 2.5'' SATA 320GB Seagate Momentus 5400.5 circuit board +FW
ST9320320AS 9EV134-150 SD56 100513490 G 100513491 REV B 2.5'' SATA 320GB Seagate Momentus 5400.5 circuit board +FW
ST9120411AS 9GE14Z-020 HP15 100513569 H 100513573 REV D 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9120411ASG 9GEG4C-500 DE13 100513846 B 100513573 REV A 2.5'' SATA 120GB Seagate Momentus 7200.3 circuit board +FW
ST9120411ASG 9GEG4C-033 DE14 100513567 D 100513573 REV B 2.5'' SATA 120GB Seagate Momentus 7200.3 circuit board +FW
ST9160411AS 9GE14D-070 LV13 100513569 H 100513573 REV D 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160411AS 9GE14D-020 HP14 100513569 E 100513573 REV D 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160414ASG 9GUG42-035 DEC6 100513567 D 100513573 REV B 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250421ASG 9GEG43-035 DE17 100513567 E 100513573 REV D 2.5'' SATA 250GB Seagate Momentus 7200.3 circuit board +FW
ST9320421AS 9GEI44-285 SDI3 100513849 100513573 REV B 2.5'' SATA 320GB Seagate Momentus 7200.3 circuit board +FW
ST9320421AS 9GEI44-020 H00B 100535074 100513573 REV D 2.5'' SATA 320GB Seagate Momentus 7200.3 circuit board +FW
ST9320421ASG 9GEG44-031 DEA2 100513846 A 100513573 REV A 2.5'' SATA 320GB Seagate Momentus 7200.3 circuit board +FW
ST9320421ASG 9GEG44-033 DE14 100513567 D 100513573 REV B 2.5'' SATA 320GB Seagate Momentus 7200.3 circuit board +FW
ST9320421ASG 9GEG44-035 DE17 100513567 E 100513573 REV B 2.5'' SATA 320GB Seagate Momentus 7200.3 circuit board +FW
ST980411AS 9GEI4I-020 HPI4 100513849 100513573 REV B 2.5'' SATA 80GB Seagate Momentus 7200.3 circuit board +FW
ST980411ASG 9GEG41-032 DE13 100513567 D 100513573 REV B 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500325ASG 9KAG34-041 0006APM2 100537192 J 100565308 REV A 2.5'' SATA 500GB Seagate Momentus 5400.6 circuit board +FW
ST9500420ASG 9PSG44-040 0006APM2 100537089 D 100535597 REV B 2.5'' SATA 500GB Seagate Momentus 7200.4 circuit board +FW
ST9500420ASG 9PSG44-032 0003SDM1 100537089 J 100535597 REV B 2.5'' SATA 500GB Seagate Momentus 7200.4 circuit board +FW
ST9500325AS 9HH134-188 0001SDM1 100572173 E 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500325AS 9HH134-021 P003HPM1 100535602 E 100535597 REV D 2.5'' SATA 500GB Seagate Momentus 5400.6 circuit board +FW
ST9500325AS 9HH134-504 0004SDM1 100535602 M 100535597 REV D 2.5'' SATA 500GB Seagate Momentus 5400.6 circuit board +FW
ST9300325AS 9HH134-022 0005HPM1 100535602 K 100535597 REV D 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500420AS 9HV144-285 0002SDM1 100563947 D 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9120315AS 9HH131-500 0001SDM1 100536284 G1 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160314AS 9HH13C-501 0002SDM1 100654836 C 100536286 REV B 2.5'' SATA 160GB Seagate Momentus 5400.6 circuit board +FW
ST9160314AS 9HH13C-188 0001SDM1 100572173 E 100536286 REV E 2.5'' SATA 160GB Seagate Momentus 5400.6 circuit board +FW
ST9160314AS 9HH13C-036 D005DEM1 100572173 E 100536286 REV E 2.5'' SATA 160GB Seagate Momentus 5400.6 circuit board +FW
ST9160314AS 9HH13C-500 0001SDM1 100572173 E 100536286 REV E 2.5'' SATA 160GB Seagate Momentus 5400.6 circuit board +FW
ST9160412AS 9HV14C-300 0002SDM1 100563953 100536286 REV E 2.5'' SATA 160GB Seagate Momentus 7200.4 circuit board +FW
ST9160418ASG 9RXG4C-032 DEC7 100563947 E 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160418ASG 9RXG4C-031 DEC6 100563947 E 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250315AS 9HH132-567 0002BSM1 100536284 K 100536286 REV E 2.5'' SATA 250GB Seagate Momentus 5400.6 circuit board +FW
ST9250315AS 9HH132-500 0001SDM1 100572173 100536286 REV E 2.5'' SATA 250GB Seagate Momentus 5400.6 circuit board +FW
ST9250414ASG 9UVG42-030 DED1 100563947 G 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320325AS 9HH13E-522 0005HPM1 100536284 N 100536286 REV E 2.5'' SATA 320GB Seagate Momentus 5400.6 circuit board +FW
ST9320325AS 9HH13E-286 0002SDM1 100572173 D 100536286 REV E 2.5'' SATA 320GB Seagate Momentus 5400.6 circuit board +FW
ST9320325AS 9HH13E-142 0006SDM2 100536284 J 100536286 REV E 2.5'' SATA 320GB Seagate Momentus 5400.6 circuit board +FW
ST9320325AS 9HH13E-567 OOO2BSM1 100654836 100536286 REV E 2.5'' SATA 320GB Seagate Momentus 5400.6 circuit board +FW
ST9320325AS 9HH13E-036 D005DEM1 100572173 100536286 REV E 2.5'' SATA 320GB Seagate Momentus 5400.6 circuit board +FW
ST9320423ASG 9PSG4E-500 0002SDM1 100563947 C 100536286 REV E 2.5'' SATA 320GB Seagate Momentus 7200.4 circuit board +FW
ST9320423ASG 9PSG4E-031 0002SDM1 100563947 D 100536286 REV E 2.5'' SATA 320GB Seagate Momentus 7200.4 circuit board +FW
ST9320423ASG 9PSG4E-032 0003SDM1 100563947 E 100536286 REV E 2.5'' SATA 320GB Seagate Momentus 7200.4 circuit board +FW
ST9320423ASG 9PSG4E-033 0004SDM1 100563947 100536286 REV E 2.5'' SATA 320GB Seagate Momentus 7200.4 circuit board +FW
ST9500325AS 9HH134-503 D005DEM1 100536284 N 100536286 REV E 2.5'' SATA 500GB Seagate Momentus 5400.6 circuit board +FW
ST9500325AS 9HH134-035 D003DEM1 100572173 E 100536286 REV E 2.5'' SATA 500GB Seagate Momentus 5400.6 circuit board +FW
ST9500325AS 9HH134-142 0006SDM2 100536284 H 100536286 REV E 2.5'' SATA 500GB Seagate Momentus 5400.6 circuit board +FW
ST9500325AS 9HH134-500 0001SDM1 100572173 E 100536286 REV E 2.5'' SATA 500GB Seagate Momentus 5400.6 circuit board +FW
ST9500325AS 9HH134-567 0002BSM1 100572173 E 100536286 REV E 2.5'' SATA 500GB Seagate Momentus 5400.6 circuit board +FW
ST9500325AS 9HH134-036 D005DEM1 100654836 100536286 REV E 2.5'' SATA 500GB Seagate Momentus 5400.6 circuit board +FW
ST9500325AS 9HH134-073 0020LVM1 100654840 100536286 REV E 2.5'' SATA 500GB Seagate Momentus 5400.6 circuit board +FW
ST9500325AS 9HH134-567 0003BSM1 100654836 100536286 REV E 2.5'' SATA 500GB Seagate Momentus 5400.6 circuit board +FW
ST9500420AS 9HV144-150 0001TSM1 100563953 F 100536286 REV E 2.5'' SATA 500GB Seagate Momentus 7200.4 circuit board +FW
ST9500420ASG 9PSG44-032 0003SDM1 10563947 100536286 REV E 2.5'' SATA 500GB Seagate Momentus 7200.4 circuit board +FW
ST980313AS 9HH13A-031 0003DEM1 100572173 100536286 REV E 2.5'' SATA 80GB Seagate Momentus 5400.6 circuit board +FW
ST9160314ASG 9KAG3C-040 0004APM2 100537192 G1 100565308 REV A 2.5'' SATA 160GB Seagate circuit board +FW
ST9160412AS 9HV14C-620 B003HPM1 100537087 J 100565308 REV A 2.5'' SATA 160GB Seagate Momentus 7200.4 circuit board +FW
ST9160412AS 9HV14C-020 0003HPM1 100537087 K 100565308 REV A 2.5'' SATA 160GB Seagate Momentus 7200.4 circuit board +FW
ST9160412AS 9HV14C-055 0002SDM1 100537087 T 100565308 REV A 2.5'' SATA 160GB Seagate Momentus 7200.4 circuit board +FW
ST9250315AS 9HH132-073 0020LVM1 100565306 100565308 REV A 2.5'' SATA 250GB Seagate Momentus 5400.6 circuit board +FW
ST9250315AS 9HH132-071 0010LVM1 100565306 100565308 REV A 2.5'' SATA 250GB Seagate Momentus 5400.6 circuit board +FW
ST9250315ASG 9KAG32-041 0006APM2 100537192 G 100565308 REV A 2.5'' SATA 250GB Seagate Momentus 5400.6 circuit board +FW
ST9250315ASG 9KAG32-042 0008APM2 100537192 J 100565308 REV A 2.5'' SATA 250GB Seagate Momentus 5400.6 circuit board +FW
ST9250410AS 9HV142-620 B003HPM1 100537087 K 100565308 REV A 2.5'' SATA 250GB Seagate Momentus 7200.4 circuit board +FW
ST9250410AS 9HV142-300 0002SDM1 100537087 100565308 REV A 2.5'' SATA 250GB Seagate Momentus 7200.4 circuit board +FW
ST9250410AS 9HV142-037 D005SDM1 100537087 100565308 REV A 2.5'' SATA 250GB Seagate Momentus 7200.4 circuit board +FW
ST9320325AS 9HH13E-567 0002BSM1 100537087 L 100565308 REV A 2.5'' SATA 320GB Seagate Momentus 5400.6 circuit board +FW
ST9320325ASG 9KAG33-042 0008APM2 100537192 J 100565308 REV A 2.5'' SATA 320GB Seagate Momentus 5400.6 circuit board +FW
ST9320325ASG 9KAG33-043 0009APM1 100663719 100565308 REV A 2.5'' SATA 320GB Seagate Momentus 5400.6 circuit board +FW
ST9320423AS 9HV14E-022 0006HPM1 100566885 100565308 REV A 2.5'' SATA 320GB Seagate Momentus 7200.4 circuit board +FW
ST9320423AS 9HV14E-037 D005SDM1 100537087 100565308 REV A 2.5'' SATA 320GB Seagate Momentus 7200.4 circuit board +FW
ST9320423AS 9HV14E-071 0003LVM1 100643459 100565308 REV A 2.5'' SATA 320GB Seagate Momentus 7200.4 circuit board +FW
ST9320423AS 9HV14E-300 0002SDM1 100537087 100565308 REV A 2.5'' SATA 320GB Seagate Momentus 7200.4 circuit board +FW
ST9500325AS 9HH134-189 0001SDM1 100565306 100565308 REV A 2.5'' SATA 500GB Seagate Momentus 5400.6 circuit board +FW
ST9500325AS 9HH134-071 0010LVM1 100565306 C 100565308 REV A 2.5'' SATA 500GB Seagate Momentus 5400.6 circuit board +FW
ST9500325ASG 9KAG34-042 0008APM2 100537192 J 100565308 REV A 2.5'' SATA 500GB Seagate Momentus 5400.6 circuit board +FW
ST9500325ASG 9KAG34-566 0009APM1 100663709 D 100565308 REV A 2.5'' SATA 500GB Seagate Momentus 5400.6 circuit board +FW
ST9500325ASG 9KAG34-043 0009APM1 100537192 100565308 REV A 2.5'' SATA 500GB Seagate Momentus 5400.6 circuit board +FW
ST9500420AS 9HV144-300 0002SDM1 100537087 T 100565308 REV A 2.5'' SATA 500GB Seagate Momentus 7200.4 circuit board +FW
ST91000430AS 9TY146-550 CC97 0748 E 100570750 REV A 2.5'' SATA 1TB Seagate FreePlay circuit board +FW
ST91000430AS 9TY146-550 CC9C 0748 F 100570750 REV A 2.5'' SATA 1TB Seagate FreePlay circuit board +FW
ST1500LM003 9YH148-501 CC9F 1087 F 100609264 REV B 2.5'' SATA 1.5TB Seagate FreePlay circuit board +FW
ST1000LM010 9YH146-550 CC94 1087 C 100609264 REV B 2.5'' SATA 1TB Seagate FreePlay circuit board +FW
ST1000LM010 9YH146-552 CC9G 1087 F 100609264 REV B 2.5'' SATA 1TB Seagate FreePlay circuit board +FW
ST9500423AS 9RT143-031 0003DEM1 9766 J 100619769 REV A 2.5'' SATA 500GB Seagate Momentus circuit board +FW
ST9500423AS 9RT143-020 0003HPM1 9766 G 100619769 REV A 2.5'' SATA 500GB Seagate Momentus circuit board +FW
ST9500423AS 9RT143-030 0001DEM1 9766 G 100619769 REV A 2.5'' SATA 500GB Seagate Momentus circuit board +FW
ST9500423AS 9RTI43-03I 0003DEM1 9766 J 100619769 REV A 2.5'' SATA 500GB Seagate Momentus circuit board +FW
ST9640420AS 9RT144-500 0001SDM1 2988 D 100619769 REV A 2.5'' SATA 640GB Seagate circuit board +FW
ST9640423AS 9ZW144-030 0001DEM1 9766 G 100619769 REV A 2.5'' SATA 640GB Seagate Momentus circuit board +FW
ST9640423AS 9ZW144-500 0001SDM1 9766 F 100619769 REV A 2.5'' SATA 640GB Seagate Momentus circuit board +FW
ST9750423AS 9ZW14G-188 0001SDM1 2988 E 100619769 REV A 2.5'' SATA 750GB Seagate circuit board +FW
ST9750423AS 9ZW14G-500 0001SDM1 9766 G 100619769 REV A 2.5'' SATA 750GB Seagate circuit board +FW
ST250LT003 9YG14C-230 0001SDM1 4800 C 100625000 REV A 2.5'' SATA 250GB Seagate Momentus Thin circuit board +FW
ST250LT003 9YG14C-030 000IDEMI 0206 C 100625000 REV A 2.5'' SATA 250GB Seagate Momentus Thin circuit board +FW
ST320LT020 9YGI42-285 0001SDMI 4800 E 100625000 REV A 2.5'' SATA 320GB Seagate Momentus Thin circuit board +FW
ST9120411ASG 9GEG4C-500 DE13 100513846 B 100625000 REV A 2.5'' SATA 120GB Seagate Momentus 7200.3 circuit board +FW
ST320LT007 9ZV142-033 0004DEM1 5075 E 100654403 REV B 2.5'' SATA 320GB Seagate Momentus Thin circuit board +FW
ST320LT007 9ZV142-022 0006HPM1 9241 B 100654403 REV B 2.5'' SATA 320GB Seagate Momentus Thin circuit board +FW
ST320LT009 9WC142-031 1002DEMA 9240 B 100654403 REV B 2.5'' SATA 320GB Seagate Momentus Thin circuit board +FW
ST320LT007 9ZV142-032 0003DEM1 5075 E 100654403 REV B 2.5'' SATA 320GB Seagate Momentus Thin circuit board +FW
ST320LT007 9ZV142-071 0004LVM1 9240 100654403 REV B 2.5'' SATA 320GB Seagate Momentus Thin circuit board +FW
ST320LT020 9YG142-031 0003DEM1 5077 100654403 REV B 2.5'' SATA 320GB Seagate Momentus Thin circuit board +FW
ST320LT020 9YG142-071 0003LVM1 9237 100654403 REV B 2.5'' SATA 320GB Seagate Momentus Thin circuit board +FW
ST9500325AS 9HH134-037 D005DEM1 100656263 D 100656265 REV B 2.5'' SATA 500GB Seagate Momentus 5400.6 circuit board +FW
ST9500325AS 9HH134-522 0005HPM1 100656263 D 100656265 REV B 2.5'' SATA 500GB Seagate Momentus 5400.6 circuit board +FW
ST9500325AS 9HH134-567 0003BSMI 100656263 D 100656265 REV B 2.5'' SATA 500GB Seagate Momentus 5400.6 circuit board +FW
ST1000LM002 9VQ14L-550 CC94 100629796 F 100609264 REV B 2.5'' SATA 1TB Seagate FreePlay circuit board +FW
ST9500423AS 9RT143-033 0005DEM1 9573 B 100675229 REV A 2.5'' SATA 500GB Seagate Momentus circuit board +FW
ST9500424AS 9RW143-567 0001BSM1 9573 B 100675229 REV A 2.5'' SATA 500GB Seagate Momentus circuit board +FW
ST9750420AS 9RT14G-500 0001SDM5 9573 B 100675229 REV A 2.5'' SATA 750GB Seagate Momentus circuit board +FW
ST9750420AS 9RT14G-033 OOO5DEM1 9766 J 100675229 REV A 2.5'' SATA 750GB Seagate Momentus circuit board +FW
ST320LT012 9WS14C-285 0001SDM1 6151 E 100696152 REV A 2.5'' SATA 320GB Seagate Momentus Thin circuit board +FW
ST500LT012 9WS142-567 0001SDM1 6151 E 100696152 REV A 2.5'' SATA 500GB Seagate Momentus Thin circuit board +FW
ST320LT012 9WS14C-020 0001YAM1 6151 J 100696152 REV B 2.5'' SATA 320GB Seagate Momentus Thin circuit board +FW
ST320LT007 9ZV142-034 0005DEM1 5075 E 100654403 REV B 2.5'' SATA 320GB Seagate circuit board +FW
ST500LT012 9WS142-567 0001SDM1 6151 J 100696152 REV B 2.5'' SATA 500GB Seagate Momentus Thin circuit board +FW
ST320LT025 1A514C-020 0001SED7 8360 B 100696152 REV C 2.5'' SATA 320GB Seagate circuit board +FW
ST320LT012 9WS14C-020 0001YAM1 6151 M 100696152 REV C 2.5'' SATA 320GB Seagate Momentus Thin circuit board +FW
ST500LT012 9WS142-567 0001SDM1 6151 L 100696152 REV C 2.5'' SATA 500GB Seagate Momentus Thin circuit board +FW
ST500LT015 9WU142-020 0001SED7 8360 B 100696152 REV C 2.5'' SATA 500GB Seagate circuit board +FW
ST250LT003 9YG14C-020 0001HPM1 4800 E 100625000 REV A 2.5'' SATA 250GB Seagate circuit board +FW
ST500LT012 9WS142-020 0001YAM1 8360 B 100696152 REV C 2.5'' SATA 500GB Seagate Momentus Thin circuit board +FW
ST500LT012 9WS142-070 0001LVM1 8360 A 100696152 REV C 2.5'' SATA 500GB Seagate Momentus Thin circuit board +FW
ST500LT012 9WS142-285 0001SDM1 8360 A 100696152 REV C 2.5'' SATA 500GB Seagate Momentus Thin circuit board +FW
ST3000DM001 9YN166-568 CC93 TK 100645422 REV A 3.5'' SATA 3TB Seagate Barracuda 7200.14 circuit board +FW
ST3500320NS 9CA154-783 HPG2 100477122 H 100475720 REV A 3.5'' SATA 500GB Seagate Barracuda ES.2 circuit board +FW
ST31000333AS 9F2136-336 SD15 WU 100512585 100512588 REV A 3.5'' SATA 1TB Seagate Barracuda 7200.11 circuit board +FW
ST9750430AS 9TY14Z-550 CC9D 0748 100570750 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9750430AS 9TY14Z-550 CC9B 0748 100570750 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST31000333AS 9FZ136-569 SD35 TK 100512585 100512588 REV A 3.5'' SATA 1TB Seagate Barracuda 7200.11 circuit board +FW
ST31000333AS 9FZ186-336 SD35 WU 100512585 100512588 REV A 3.5'' SATA 1TB Seagate Barracuda 7200.11 circuit board +FW
ST9888430AS 9TY14Y-550 CC9D 0748 100570750 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9888430AS 9TY14Y-550 CC98 0748 100570750 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST31000333AS 9FZI36-621 HP22 WU 100512585 100512588 REV A 3.5'' SATA 1TB Seagate Barracuda 7200.11 circuit board +FW
ST9160314AS 9HH13C-500 0001SDM1 100505602 H 100535597 REV D 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST31500341AS 9JUI38-568 CC71 WU 100512585 100512588 REV A 3.5'' SATA 1.5TB Seagate Barracuda 7200.11 circuit board +FW
ST31500341AS 9JU138-568 CC3G WU 100512585 100512588 REV A 3.5'' SATA 1.5TB Seagate Barracuda 7200.11 circuit board +FW
ST31500341AS 9JUI38-302 CCIH SU 100512585 100512588 REV A 3.5'' SATA 1.5TB Seagate Barracuda 7200.11 circuit board +FW
ST31500341AS 9JU138-30I CC1G TK 100512585 100512588 REV A 3.5'' SATA 1.5TB Seagate Barracuda 7200.11 circuit board +FW
ST31500341AS 9JU138-568 SD35 TK 100512585 100512588 REV A 3.5'' SATA 1.5TB Seagate Barracuda 7200.11 circuit board +FW
ST9320325AS 9HH13E-021 0003HPM1 100535602 C 100535597 REVB 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST31500341AS 9JU138-101 LC1A TK 100512585 100512588 REV A 3.5'' SATA 1.5TB Seagate Barracuda 7200.11 circuit board +FW
ST31500341AS 9JU138-568 SD37 TK 100512585 100512588 REV A 3.5'' SATA 1.5TB Seagate Barracuda 7200.11 circuit board +FW
ST31500341AS 9JU138-300 SD17 SU 100512585 100512588 REV A 3.5'' SATA 1.5TB Seagate Barracuda 7200.11 circuit board +FW
ST3640323AS 9FZ134-568 SD35 WU 100512585 100512588 REV A 3.5'' SATA 640GB Seagate Barracuda 7200.11 circuit board +FW
ST3640623AS 9FZI64-188 SD43 WU 100512585 100512588 REV A 3.5'' SATA 640GB Seagate Barracuda 7200.11 circuit board +FW
ST31000333AS 9FZ136-301 CC1H TK 100530699 100530756 REV A 3.5'' SATA 1TB Seagate Barracuda 7200.11 circuit board +FW
ST31000333AS 9FZ136-336 8D15 SU 100530699 100530756 REV A 3.5'' SATA 1TB Seagate Barracuda 7200.11 circuit board +FW
ST31000333AS 9FZ136-569 SD35 SU 100530699 100530756 REV A 3.5'' SATA 1TB Seagate Barracuda 7200.11 circuit board +FW
ST31500341AS 9JU138-302 CC1H WU 100530699 100530756 REV A 3.5'' SATA 1.5TB Seagate Barracuda 7200.11 circuit board +FW
ST31500341AS 9JU138-034 CC4G WU 100530699 100530756 REV A 3.5'' SATA 1.5TB Seagate Barracuda 7200.11 circuit board +FW
ST31500341AS 9JU138-568 SD35 WU 100530699 100530756 REV A 3.5'' SATA 1.5TB Seagate Barracuda 7200.11 circuit board +FW
ST31500341AS 9JU13B-500 SD17 SU 100530699 100530756 REV A 3.5'' SATA 1.5TB Seagate Barracuda 7200.11 circuit board +FW
ST31500341AS 9JU13B-568 CC3H WU 100530699 100530756 REV A 3.5'' SATA 1.5TB Seagate Barracuda 7200.11 circuit board +FW
ST3640323AS 9FZ134-300 SD13 WU 100530699 100530756 REV A 3.5'' SATA 1.5TB Seagate Barracuda 7200.11 circuit board +FW
ST31000333AS 9F2I36-500 SD15 TK 100530699 100530756 REV A 3.5'' SATA 640GB Seagate Barracuda 7200.11 circuit board +FW
ST320DM000 1BC14C-300 JC4B 5701 K 100532367 REV C 3.5'' SATA 320GB Seagate circuit board +FW
ST3250312AS 9YP131-303 JC45 5701 P 100532367 REV C 3.5'' SATA 250GB Seagate Barracuda 7200.12 circuit board +FW
ST3320418AS 9SL14C-301 CC35 5701 P 100532367 REV A 3.5'' SATA 320GB Seagate Barracuda 7200.12 circuit board +FW
ST3500410AS 9HY142-568 CC34 5701 AD 100532367 REV A 3.5'' SATA 500GB Seagate Barracuda 7200.12 circuit board +FW
ST3500418AS 9SL142-568 CC3E 5701 AD 100532367 REV B 3.5'' SATA 500GB Seagate Barracuda 7200.12 circuit board +FW
ST3500418AS 98L142-303 CC46 5701 AC 100532367 REV C 3.5'' SATA 500GB Seagate Barracuda 7200.12 circuit board +FW
ST500DM002 1BC142-300 JC4B 5701 AA 100532367 REV C 3.5'' SATA 500GB Seagate Barracuda 7200.12 circuit board +FW
ST3000DM001 9YN166-568 CC98 2756 F 100535537 REV A 3.5'' SATA 3TB Seagate Barracuda 7200.14 circuit board +FW
ST31000520AS 9TN154-510 CC32 4778 100650117 REV A 3.5'' SATA 1TB Seagate Barracuda LP circuit board +FW
ST31000528AS 9SL154-033 CC44 100438797 100535537 REV C 3.5'' SATA 1TB Seagate Barracuda 7200.12 circuit board +FW
ST31000528AS 9SL154-034 CC45 SU 100536501 REV B 3.5'' SATA 1TB Seagate Barracuda 7200.12 circuit board +FW
ST31000528AS 9SL154-044 AP25 4772 100535537 REV A 3.5'' SATA 1TB Seagate Barracuda 7200.12 circuit board +FW
ST31000528AS 9SL154-568 CC35 SU 100535537 REV A 3.5'' SATA 1TB Seagate Barracuda 7200.12 circuit board +FW
ST31000528AS 9SL154-302 CC38 5536 100535537 REV A 3.5'' SATA 1TB Seagate Barracuda 7200.12 circuit board +FW
ST32000542AS 9TN158-510 CC38 5536 100650117 REV A 3.5'' SATA 2TB Seagate Barracuda LP circuit board +FW
ST32000542AS 9TN158-568 CC94 4772 100574451 REV A 3.5'' SATA 2TB Seagate Barracuda LP circuit board +FW
ST3750528AS 9SL153-621 HP22 5536 100535537 REV C 3.5'' SATA 750GB Seagate Barracuda 7200.12 circuit board +FW
ST250DM000 1BD141-501 KC47 5701 T 100535704 REV C 3.5'' SATA 250GB Seagate Barracuda circuit board +FW
ST3160318AS 9SL13A-036 CC46 5701 T 100535704 REV C 3.5'' SATA 160GB Seagate Barracuda 7200.12 circuit board +FW
ST320DM000 1BD14C-541 KC65 5701 H 100535704 REV C 3.5'' SATA 320GB Seagate circuit board +FW
ST3320418AS 9SL14C-034 CC45 5701 K 100535704 REV B 3.5'' SATA 320GB Seagate Barracuda 7200.12 circuit board +FW
ST3500312CS 9GW132-193 SC13 5701 AC 100535704 REV C 3.5'' SATA 500GB Seagate Pipeline HD circuit board +FW
ST3500410SV 9SK142-500 CV11 5701 AC 100535704 REV B 3.5'' SATA 500GB Seagate SV35.5 circuit board +FW
ST3500411SV 1AA142-500 CV15 8265 F 100535704 REV C 3.5'' SATA 500GB Seagate circuit board +FW
ST3500412AS 9TN142-510 CC32 5701 P 100535704 REV A 3.5'' SATA 500GB Seagate Barracuda LP circuit board +FW
ST3500413AS 9YP142-303 JC46 5701 P 100535704 REV C 3.5'' SATA 500GB Seagate Barracuda 7200.12 circuit board +FW
ST3500418AS 9SL142-241 AP2E 4128 A 100535704 REV C 3.5'' SATA 500GB Seagate Barracuda 7200.12 circuit board +FW
ST3500418AS 9SL142-519 CC49 5701 Y 100535704 REV C 3.5'' SATA 500GB Seagate Barracuda 7200.12 circuit board +FW
ST3500418AS 9SL142-046 AP2A 5701 Y 100535704 REV C 3.5'' SATA 500GB Seagate Barracuda 7200.12 circuit board +FW
ST1000DM003 1CH162-020 HP33 WU 100645422 REV A 3.5'' SATA 3TB Seagate Barracuda 7200.14 circuit board +FW
ST3000DM001 9YN166-500 CC4W SU 100645422 REV A 3.5'' SATA 3TB Seagate Barracuda 7200.14 circuit board +FW
ST3000DM001 9YN166-586 CC9D SU 100664987 REV A 3.5'' SATA 3TB Seagate Barracuda 7200.14 circuit board +FW
ST1000DM003 1CH162-571 CC43 1332 E 100687658 REV B 3.5'' SATA 1TB Seagate Barracuda circuit board +FW
ST1000DM003 1CH162-301 CC44 1332 E 100687658 REV C 3.5'' SATA 1TB Seagate Barracuda circuit board +FW
ST9750420AS 9RT14G-030 0001DEM1 9766 F 100619769 REV A 2.5'' SATA 750GB Seagate circuit board +FW
ST9500424AS 9RW143-567 0001BSM1 9766 G 100619769 REV A 2.5'' SATA 500GB Seagate circuit board +FW
ST9500423AS 9RT143-500 0001SDM5 2988 D 100619769 REV A 2.5'' SATA 500GB Seagate circuit board +FW
ST320LT009 9WC142-030 1001DEMA 4798 A 100611631 REV A 2.5'' SATA 320GB Seagate circuit board +FW
ST320LT007 9ZV142-020 0004HPM1 4798 A 100611631 REV A 2.5'' SATA 320GB Seagate circuit board +FW
ST320LT007 9ZV142-500 0001SDM1 4798 A 100611631 REV A 2.5'' SATA 320GB Seagate circuit board +FW
ST320LT007 9ZV142-071 0004LVM1 1629 E 100611631 REV A 2.5'' SATA 320GB Seagate circuit board +FW
ST320LT007 9ZV142-031 0001DEM1 4798 A 100611631 REV A 2.5'' SATA 320GB Seagate circuit board +FW
ST320LT007 9ZV142-021 0005HPM1 1629 F 100611631 REV A 2.5'' SATA 320GB Seagate circuit board +FW
ST320LT007 9ZV142-030 0001DEM1 1629 B 100611631 REV A 2.5'' SATA 320GB Seagate circuit board +FW
ST320LT000 9VL142-070 0003LVM1 1627 E 100611631 REV A 2.5'' SATA 320GB Seagate circuit board +FW
ST320LT000 9VL142-070 0003LVM1 4796 A 100611631 REV A 2.5'' SATA 320GB Seagate circuit board +FW
ST250LT007 9ZV14C-500 0001SDM1 1629 B 100611631 REV A 2.5'' SATA 250GB Seagate circuit board +FW
ST250LT007 9ZV14C-031 0003DEM1 4798 C 100611631 REV A 2.5'' SATA 250GB Seagate circuit board +FW
ST3000DM001 1E6166-300 CC28 1332 E 100687658 REV C 3.5'' SATA 3TB Seagate Barracuda 7200.14 circuit board +FW
ST160LT007 9ZV14D-500 0001SDM1 4798 A 100611631 REV A 2.5'' SATA 160GB Seagate circuit board +FW
ST320LT020 9YG142-021 0002HPM1 7299 A 100654403 REV B 2.5'' SATA 320GB Seagate circuit board +FW
ST320LT020 9YG142-190 00I0SDM1 5077 E 100654403 REV B 2.5'' SATA 320GB Seagate circuit board +FW
ST320LT009 9WC142-031 002DEMA 9240 B 100654403 REV B 2.5'' SATA 320GB Seagate circuit board replacement +FW
ST31000528AS 9SL154-336 CC34 4778 100536501 REV A 3.5'' SATA 1TB Seagate Barracuda 7200.12 circuit board +FW
ST31000528AS 9SL154-301 CC37 7950 100536501 REV A 3.5'' SATA 1TB Seagate Barracuda 7200.12 circuit board +FW
ST9750420AS 9RT14G-033 0005DEM1 9573 A 100675229 REV A 2.5'' SATA 750GB Seagate Momentus circuit board +FW
ST3000VN000 1H4167-505 SC43 3164 K 100710248 REV B 3.5'' SATA 3TB Seagate circuit board +FW
ST500LT012 9WS142-020 0001YAM1 6151 E 100696152 REV A 2.5'' SATA 500GB Seagate circuit board +FW
ST500LT012 9WS142-070 0001LVM1 6151 E 100696152 REV A 2.5'' SATA 500GB Seagate circuit board +FW
ST500LT012 9WS142-285 0001SDM1 6151 J 100696152 REV A 2.5'' SATA 500GB Seagate circuit board +FW
ST9320325AS 9HHI3E-022 0005HPMI 100656263 D 100656265 REV B 2.5'' SATA 320GB Seagate circuit board +FW
ST9320325AS 9HH13E-567 0003BSMI 100656263 D 100656265 REV B 2.5'' SATA 320GB Seagate circuit board +FW
ST9500325AS 9HH134-073 0020LVMI 100696907 A 100656265 REV B 2.5'' SATA 500GB Seagate circuit board +FW
ST9500325AS 9HH134-022 0005HPMI 100656263 D 100656265 REV B 2.5'' SATA 500GB Seagate circuit board +FW
ST9500423AS 9RT143-020 3HPM1 9573 A 100675229 REV A 2.5'' SATA 500GB Seagate Momentus circuit board +FW
WD2500JD-40HBC0 2060-701267-001 REV A 2061-701267-200 AK 701267 WD2500JD 3.5'' SATA circuit board replacement +FW
ST500LX003 1AC15G-030 DEM3 7570 M 100657576 REV B 2.5'' SATA 500GB Seagate circuit board +FW
ST9160314AS 9HH13C-189 0001SDM1 100591678 100591681 REV A 2.5'' SATA 160GB Seagate circuit board +FW
ST9250315AS 9HH132-502 0003SDM1 100591678 100591681 REV A 2.5'' SATA 250GB Seagate circuit board +FW
ST9250315AS 9HH132-500 0001SDM1 100591678 100591681 REV A 2.5'' SATA 250GB Seagate circuit board +FW
ST9500325AS 9HH134-567 0003BSM1 100591678 100591681 REV A 2.5'' SATA 500GB Seagate circuit board +FW
WD7500KMVV-11A27S0 2060-701675-004 REV P1 2061-701675-304 AC 701675 WD7500KMVV 2.5'' USB circuit board replacement +FW
ST9500325AS 9HH134-500 0001SDM1 100591678 100591681 REV A 2.5'' SATA 500GB Seagate circuit board +FW
ST9500325AS 9HH134-566 0001BSM1 100528065 A 100513229 REV A 2.5'' SATA 500GB Seagate Momentus 5400.6 circuit board +FW
ST9500325AS 9HH134-020 0002SPM1 100513228 A 100513229 REV A 2.5'' SATA 500GB Seagate Momentus 5400.6 circuit board +FW
ST9500325AS 9HH134-500 0001SDM1 100528065 A 100513229 REV A 2.5'' SATA 500GB Seagate Momentus 5400.6 circuit board +FW
ST9500420ASG 9PSG44-030 0001DEM1 100528065 A 100513229 REV A 2.5'' SATA 500GB Seagate Momentus 5400.6 circuit board +FW
ST500LT012 9WS142-188 0001SDM1 6151 L 100696152 REV B 2.5'' SATA 500GB Seagate circuit board +FW
ST4000DM000 1F2168-500 CC52 3164 G 100710248 REV B 3.5'' SATA 4TB Seagate Desktop HDD circuit board +FW
ST31000520AS 9TN154-301 CC32 4778 100536501 REV C 3.5'' SATA 1TB Seagate Barracuda LP circuit board +FW
ST31000520AS 9TN154-300 CC32 WU 100536501 REV A 3.5'' SATA 1TB Seagate Barracuda LP circuit board +FW
ST31000520AS 9TN154-510 CC32 4778 100536501 REV B 3.5'' SATA 1TB Seagate Barracuda LP circuit board +FW
ST31000524AS 9YP154-304 JC4B 550 100536501 REV C 3.5'' SATA 1TB Seagate Barracuda 7200.12 circuit board +FW
ST31000528AS 9SL154-568 CC34 4778 100536501 REV A 3.5'' SATA 1TB Seagate Barracuda 7200.12 circuit board +FW
ST31000528AS 9SL154-302 CC38 4722 100536501 REV A 3.5'' SATA 1TB Seagate Barracuda 7200.12 circuit board +FW
ST31000528AS 9SL154-568 CC3E 4778 100536501 REV A 3.5'' SATA 1TB Seagate Barracuda 7200.12 circuit board +FW
ST31000528AS 9SL154-568 CC36 4778 100536501 REV B 3.5'' SATA 1TB Seagate Barracuda 7200.12 circuit board +FW
ST31000528AS 9SL154-336 CC35 4778 100536501 REV A 3.5'' SATA 1TB Seagate Barracuda 7200.12 circuit board +FW
ST31000528AS 9SL154-303 CC46 7950 100574451 REV A 3.5'' SATA 1TB Seagate Barracuda 7200.12 circuit board +FW
ST31000528AS 9SL154-568 CC37 4778 100536501 REV B 3.5'' SATA 1TB Seagate Barracuda 7200.12 circuit board +FW
ST31000528AS 9SL154-300 CC34 4778 100536501 REV C 3.5'' SATA 1TB Seagate Barracuda 7200.12 circuit board +FW
ST31000528AS 9SL154-336 CC38 4778 100536501 REV A 3.5'' SATA 1TB Seagate Barracuda 7200.12 circuit board +FW
ST31000528AS 9SL154-336 CC36 TK 100536501 REV A 3.5'' SATA 1TB Seagate Barracuda 7200.12 circuit board +FW
ST31000528AS 9SL154-336 CC3E 550 100536501 REV C 3.5'' SATA 1TB Seagate Barracuda 7200.12 circuit board +FW
ST3500320NS 9CA154-304 SN06 100477122 H 100475720 REV A 3.5'' SATA 500GB Seagate Barracuda ES.2 circuit board +FW
ST31000333AS 9FZ136-300 CCIF TK 100512585 100512588 REV A 3.5'' SATA 1TB Seagate Barracuda 7200.11 circuit board +FW
ST31000333AS 9F2136-500 SDI5 TK 100512585 100512588 REV A 3.5'' SATA 1TB Seagate Barracuda 7200.11 circuit board +FW
ST3750528AS 9SL153-301 CC37 100521220 100535537 REV A 3.5'' SATA 750GB Seagate Barracuda 7200.12 circuit board +FW
ST250DM000 1BD141-541 KC65 5701 G 100535704 REV C 3.5'' SATA 250GB Seagate Barracuda circuit board +FW
ST9320421ASG 9GEG44 - 032 DEI3 100513567 D 100513573 REV B 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST750LX003 1AC154-300 SM12 7570 M 100657576 REV B 2.5'' SATA 750GB Seagate circuit board +FW
ST3160318AS 9SL13A-024 HP40 4128 A 100535704 REV C 3.5'' SATA 160GB Seagate Barracuda 7200.12 circuit board +FW
ST3250311SV 9SL14C-023 CV12 5701 AD 100535704 REV B 3.5'' SATA 250GB Seagate SV35.5 circuit board +FW
ST3320413CS 9GW14C-160 CA14 2364 Y 100535704 REV C 3.5'' SATA 320GB Seagate Barracuda 7200.12 circuit board +FW
ST500DM002 1BD142-501 KC47 5701 AK 100535704 REV C 3.5'' SATA 500GB Seagate Barracuda 7200.12 circuit board +FW
ST500DM002 1BD142-320 HP73 5701 AA 100535704 REV C 3.5'' SATA 500GB Seagate Barracuda 7200.12 circuit board +FW
ST31000520AS 9TN154-512 CC37 4778 100536501 REV A 3.5'' SATA 1TB Seagate Barracuda LP circuit board +FW
ST1000DM003 1CH162-501 CC44 1332 G 100687658 REV A 3.5'' SATA 1TB Seagate Barracuda circuit board +FW
ST9500423AS 9RT143-285 0002SDM1 2988 D 100619769 REV A 2.5'' SATA 500GB Seagate circuit board +FW
ST250LT021 1AF14C-500 0001EXM1 1629 B 100611631 REV A 2.5'' SATA 320GB Seagate circuit board +FW
ST320LT020 9YGI42-190 00I0SDMI 9240 B 100654403 REV B 2.5'' SATA 320GB Seagate circuit board +FW
ST3000VX000 9YW166-500 CV13 WU 100664987 REV B 3.5'' SATA 3TB Seagate SV35 circuit board +FW
ST9750420AS 9RT14G-500 0001SDM5 9573 A 100675229 REV A 2.5'' SATA 750GB Seagate Momentus circuit board +FW
ST9250315AS 9HH132-189 0001SDM1 100591678 100591681 REV A 2.5'' SATA 250GB Seagate circuit board +FW
ST320LT014 9YK142-030 0001DEM7 1629 C 100611631 REV A 2.5'' SATA 320GB Seagate circuit board +FW
ST320LT007 9ZVI42-020 0004HPM1 4798 A 100611631 REV A 2.5'' SATA 320GB Seagate circuit board +FW
ST320LT007 9ZV142-020 0004HPM1 1629 B 100611631 REV A 2.5'' SATA 320GB Seagate circuit board +FW
ST250LT007 9ZV14C-031 0003DEM1 4798 E 100611631 REV A 2.5'' SATA 250GB Seagate circuit board +FW
ST250LT007 9ZV14C-031 0003DEM1 5075 E 100611631 REV A 2.5'' SATA 250GB Seagate circuit board +FW
ST250LT007 9ZV14C-020 0004HPM1 1629 E 100611631 REV A 2.5'' SATA 250GB Seagate circuit board +FW
ST250LT007 9ZVI4C-020 0004HPM1 1629 E 100611631 REV A 2.5'' SATA 250GB Seagate circuit board +FW
ST250LT007 9ZV14C-020 0004HPM1 1629 D 100611631 REV A 2.5'' SATA 250GB Seagate circuit board +FW
ST250LT007 9ZVI4C-03I 0003DEM1 4798 E 100611631 REV A 2.5'' SATA 250GB Seagate circuit board +FW
ST160LT000 9VL14D-070 0003LVM1 1629 B 100611631 REV A 2.5'' SATA 160GB Seagate circuit board +FW
ST1000LM002 9VQ14L-550 CC94 1087 F 100609264 REV B 2.5'' SATA 1TB Seagate FreePlay circuit board +FW
ST1000LM010 9YH146-550 CC9F 1087 D 100609264 REV B 2.5'' SATA 1TB Seagate FreePlay circuit board +FW
ST9250315AS 9HH132-120 0002CE02 100536284 J 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9750420AS 9RT14G-141 0001SYM1 9573 A 100675229 REV A 2.5'' SATA 750GB Seagate Momentus circuit board +FW
ST160LT000 9ZV14C-500 0001SDM1 100611631 REV A 2.5'' SATA 160GB Seagate circuit board +FW
ST160LT007 1AF14D-500 0001SDM1 100611631 REV A 2.5'' SATA 160GB Seagate circuit board +FW
ST160LT016 9YK142-030 0001DEM7 100611631 REV A 2.5'' SATA 160GB Seagate circuit board +FW
ST160LT016 9ZV14C-033 0005DEM1 100611631 REV A 2.5'' SATA 160GB Seagate circuit board +FW
ST250LT007 9ZV142-021 0005HPM1 100611631 REV A 2.5'' SATA 250GB Seagate circuit board +FW
ST250LT007 9ZV142-031 0001DEM1 100611631 REV A 2.5'' SATA 250GB Seagate circuit board +FW
ST250LT007 1AF14C-500 0001EXM1 100611631 REV A 2.5'' SATA 250GB Seagate circuit board +FW
ST250LT007 9WC142-030 1001DEMA 100611631 REV A 2.5'' SATA 250GB Seagate circuit board +FW
ST250LT007 9ZV142-521 0005HPM1 100611631 REV A 2.5'' SATA 250GB Seagate circuit board +FW
ST250LT007 9VL142-070 0003LVM1 100611631 REV A 2.5'' SATA 250GB Seagate circuit board +FW
ST250LT007 9ZV142-071 0004LVM1 100611631 REV A 2.5'' SATA 250GB Seagate circuit board +FW
ST250LT007 9ZV142-020 0004HPM1 100611631 REV A 2.5'' SATA 250GB Seagate circuit board +FW
ST250LT021 9ZV142-032 0003DEM1 100611631 REV A 2.5'' SATA 250GB Seagate circuit board +FW
ST250LT021 9ZV14C-500 0001SDM1 100611631 REV A 2.5'' SATA 250GB Seagate circuit board +FW
ST320LT000 9ZV142-500 0001SDM1 100611631 REV A 2.5'' SATA 250GB Seagate circuit board +FW
ST320LT000 9ZV142-521 0005HPM1 100611631 REV A 2.5'' SATA 320GB Seagate circuit board +FW
ST320LT000 9ZV14C-622 0004HPB1 100611631 REV A 2.5'' SATA 320GB Seagate circuit board +FW
ST320LT007 9WC142-030 1001DEMA 100611631 REV A 2.5'' SATA 320GB Seagate circuit board +FW
ST320LT007 9ZV14C-021 0005HPM1 100611631 REV A 2.5'' SATA 320GB Seagate circuit board +FW
ST320LT007 9YK142-030 0001DEM7 100611631 REV A 2.5'' SATA 320GB Seagate circuit board +FW
ST320LT007 9ZV14C-020 0004HPM1 100611631 REV A 2.5'' SATA 320GB Seagate circuit board +FW
ST320LT007 9ZV14C-031 0003DEM1 100611631 REV A 2.5'' SATA 320GB Seagate circuit board +FW
ST320LT007 9ZV14C-500 0001SDM1 100611631 REV A 2.5'' SATA 320GB Seagate circuit board +FW
ST320LT007 1AF14D-500 0001SDM1 100611631 REV A 2.5'' SATA 320GB Seagate circuit board +FW
ST320LT007 9ZV142-032 0003DEM1 100611631 REV A 2.5'' SATA 320GB Seagate circuit board +FW
ST320LT007 9ZV14D-500 0001SDM1 100611631 REV A 2.5'' SATA 320GB Seagate circuit board +FW
ST320LT007 9VL142-070 0003LVM1 100611631 REV A 2.5'' SATA 320GB Seagate circuit board +FW
ST320LT007 9VL14D-070 0003LVM1 100611631 REV A 2.5'' SATA 320GB Seagate circuit board +FW
ST320LT009 9ZV14C-020 0004HPM1 100611631 REV A 2.5'' SATA 320GB Seagate circuit board +FW
ST320LT009 9ZV142-071 0004LVM1 100611631 REV A 2.5'' SATA 320GB Seagate circuit board +FW
ST320LT014 9VL142-070 0003LVM1 100611631 REV A 2.5'' SATA 320GB Seagate circuit board +FW
ST320LT014 9ZV142-071 0004LVM1 100611631 REV A 2.5'' SATA 320GB Seagate circuit board +FW
ST320LT014 9ZV142-021 0005HPM1 100611631 REV A 2.5'' SATA 320GB Seagate circuit board +FW
ST980310AS 9EV134-020 HP07 100513490 100513491 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST980310AS 9EV133-020 HP07 100513490 100513491 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9120310AS 9EV133-031 DE05 100513490 100513491 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9120310AS 9EV132-020 HP07 100513490 100513491 REV B 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9120310AS 9HH132-022 0005HPM1 100513490 100513491 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9120312AS 9EV132-032 DE06 100513490 100513491 REV B 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9120312AS 9EV134-188 0303 100513490 100513491 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9120411ASG 9EV132-188 0303 100513490 100513491 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160310AS 9EV134-188 0303 100513490 100513491 REV B 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160310AS 9EV134-141 SD57 100513490 100513491 REV B 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160310AS 9EV132-188 0303 100513490 100513491 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160310AS 9EV133-020 HP07 100513490 100513491 REV B 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160310AS 9EV134-566 BS03 100513490 100513491 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160310AS 9EV132-150 SD56 100513490 100513491 REV B 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160310AS 9EV132-900 SD03 100513490 100513491 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160310AS 9EV13C-031 DE05 100513490 100513491 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160310AS 9EV133-800 LV06 100513490 100513491 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160310AS 9EV133-150 SD56 100513490 100513491 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160310AS 9EV132-020 HP07 100513490 100513491 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160310AS 9GG13C-031 DE26 100513490 100513491 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160310AS 9EV134-285 0303 100513490 100513491 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160310AS 9EV132-150 HP14 100513490 100513491 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160310AS 9EV134-150 SD56 100513490 100513491 REV B 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160310AS 9EV133-031 DE05 100513490 100513491 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160310AS 9EV132-285 0303 100513490 100513491 REV B 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160310AS 9EV132-285 0303 100513490 100513491 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160310AS 9PD132-500 SD93 100513490 100513491 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160310AS 9EV132-286 0303 100513490 100513491 REV B 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160310AS 9EV134-336 SD03 100513490 100513491 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160310AS 9EV132-188 0303 100513490 100513491 REV B 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160310AS 9EV132-500 SD03 100513490 100513491 REV B 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160310AS 9EV131-031 DE05 100513490 100513491 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160310AS 9EV133-032 DE06 100513490 100513491 REV B 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160310AS 9EV133-020 HP07 100513490 100513491 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160310AS 9EV132-032 DE06 100513490 100513491 REV B 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160310AS 9EV132-300 SD03 100513490 100513491 REV B 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160310AS 9HH134-287 0003SDM1 100513490 100513491 REV B 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160319AS 9GEG4C-032 DE13 100513490 100513491 REV B 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160319AS 9PD132-500 SD93 100513490 100513491 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160319AS 9EV13C-300 SD03 100513490 100513491 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250315AS 9EV134-141 SD57 100513490 100513491 REV B 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250320AS 9EV134-566 BS04 100513490 100513491 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250320AS 9EV132-566 BS03 100513490 100513491 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250320AS 9EV131-030 DE04 100513490 100513491 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250320AS 9EV134-020 HP07 100513490 100513491 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250320AS 9EV134-300 SD03 100513490 100513491 REV B 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250320AS 9EV132-031 DE05 100513490 100513491 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250320AS 9HH134-287 0003SDM1 100513490 100513491 REV B 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250320AS 9EV134-032 DE06 100513490 100513491 REV B 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250320AS 9EV133-020 HP07 100513490 100513491 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250320AS 9EV134-188 0303 100513490 100513491 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250320AS 9EV133-032 DE06 100513490 100513491 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250320AS 9EV132-900 SD03 100513490 100513491 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250320AS 9EV132-500 SD03 100513490 100513491 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250320AS 9EV131-031 DE05 100513490 100513491 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320320AS 9EV133-020 HP07 100513490 100513491 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320320AS 9EV132-032 DE06 100513490 100513491 REV B 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320320AS 9EV132-020 HP07 100513490 100513491 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320320AS 9PD132-500 SD93 100513490 100513491 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320320AS 9EV133-566 BS03 100513490 100513491 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320320AS 9EV132-031 DE05 100513490 100513491 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320320AS 9EV134-300 SD03 100513490 100513491 REV B 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320320AS 9EV132-286 0303 100513490 100513491 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320320AS 9EV133-150 SD56 100513490 100513491 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320320AS 9EV134-188 0303 100513490 100513491 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320320AS 9EV134-188 0303 100513490 100513491 REV B 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320320AS 9EV134-500 SD03 100513490 100513491 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320320AS 9EV134-020 HP07 100513490 100513491 REV B 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320320AS 9EV132-285 0303 100513490 100513491 REV B 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320320AS 9EV133-020 HP07 100513490 100513491 REV B 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320320AS 9EV132-300 SD03 100513490 100513491 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320320AS 9EV132-188 0303 100513490 100513491 REV B 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320320AS 9EV132-285 0303 100513490 100513491 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320320AS 9EV134-020 HP07 100513490 100513491 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320320AS 9EV132-031 0303 100513490 100513491 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500325AS 9EV132-285 0303 100513490 100513491 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500325AS 9EV132-020 HP07 100513490 100513491 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320310AS 9RN133-567 0002BSM2 8404 B 100603256 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320310AS 9RN134-030 0002DEM1 8404 E 100603256 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320310AS 9RN132-188 0001SDM1 3254 E 100603256 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320312AS 9RN134-030 0002DEM1 8404 B 100603256 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9640320AS 9RN132-188 0001SDM1 3254 B 100603256 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9640320AS 9RN134-567 0002BSM2 6060 A 100603256 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9640320AS 9RN134-030 0001DEM1 8404 B 100603256 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9640320AS 9RN134-500 0001SDM1 8404 B 100603256 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9640320AS 9RN134-286 0002SDM1 8404 B 100603256 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9640320AS 9RS132-567 0002BSM2 6060 A 100603256 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320310AS 9RN134-500 0001SDM1 8578 B 100583375 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9640320AS 9RN134-500 0001SDM1 8578 B 100583375 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST500LM021 1DG142-566 0001SDM1 100729420 REV B 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST500LM021 1DG142-285 0002SDM1 100729420 REV B 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST500LM021 1KJ152-900 0001SDM1 100729420 REV B 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST500LM021 1DG142-070 0002LVM1 100729420 REV B 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST500LM021 1KJ152-031 0003SDM1 100729420 REV B 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST500LM021 1KJ152-070 0002LIM1 100729420 REV B 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST500LM021 1DG142-020 1002YAM1 100729420 REV B 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST500LM021 1DG142-021 1003YAM1 100729420 REV B 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST500LM021 1KJ152-500 0001SDM1 100729420 REV B 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST500LM021 1DG142-540 0001SDM1 100729420 REV B 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST500LM021 1DJ142-030 0001SDM7 100729420 REV B 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST500LT012 1DK142-500 0001SDC1 100729420 REV B 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST500LT012 1DG142-070 0002LVM1 100729420 REV B 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST500LT012 1DJ142-030 0001SDM7 100729420 REV B 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST500LT012 1DG142-285 0002SDM1 100729420 REV B 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST500LT012 1KJ152-020 0002YXM1 100729420 REV B 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST500LT012 1DG142-540 0001SDM1 100729420 REV B 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST500LT012 1KJ152-070 0002LIM1 100729420 REV B 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST500LT012 1DG142-021 1003YAM1 100729420 REV B 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST500LT012 1DK142-120 0001MBC1 100729420 REV B 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST500LT012 1DG142-566 0001SDM1 100729420 REV B 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST500LT012 1DG142-286 0003SDM1 100729420 REV B 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST500LT012 1DG142-020 1002YAM1 100729420 REV B 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST500LT012 1KJ152-500 0001SDM1 100729420 REV B 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST500LT012 1DG142-033 0002SDM1 100729420 REV B 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST500LT015 1DK142-500 0001SDC1 100729420 REV B 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST500LT015 1DK142-120 0001MBC1 100729420 REV B 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST500LT015 1DJ142-030 0001SDM7 100729420 REV B 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST500VT000 1KJ152-070 0002LIM1 100729420 REV B 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST500VT000 1DG142-540 0001SDM1 100729420 REV B 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST500VT000 1DK142-500 0001SDC1 100729420 REV B 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST500VT000 1DG142-286 0003SDM1 100729420 REV B 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST500VT000 1DK142-120 0001MBC1 100729420 REV B 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST500VT000 1KJ152-020 0002YXM1 100729420 REV B 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST500VT000 1KJ152-900 0001SDM1 100729420 REV B 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST500VT000 1DG142-566 0001SDM1 100729420 REV B 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST500LT015 1DG142-070 0002LVM1 100729420 REV B 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST500VT000 1DG142-070 0002LVM1 100729420 REV B 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST500LT012 1DG142-500 0001SDM1 100729420 REV B 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST500VT000 1DG142-021 1003YAM1 100729420 REV B 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST500LM021 1KJ152-020 0002YXM1 100729420 REV B 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST500LT015 1DG142-286 0003SDM1 100729420 REV B 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST500LM021 1DG142-500 0001SDM1 100729420 REV B 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST500LM021 1DG142-286 0003SDM1 100729420 REV B 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9750420AS 9RT14G-031 0002DEM1 9766 G 100619769 REV A 2.5'' SATA 750GB Seagate circuit board +FW
ST500LT012 9WS142-030 0001SDM1 6151 E 100696152 REV C 2.5'' SATA 500GB Seagate circuit board +FW
EM200AB000 9HH134-566 0001BSM1 100536284 100536286 REV B 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
EM200AB000 9HV144-033 0004SDM1 100563953 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
EM200AB000 9HH132-567 0002BSM1 100536284 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9120315AS 9HH134-031 0003DEM1 100536284 100536286 REV B 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9120315AS 9HH134-151 0001TSM1 100536284 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9120315AS 9HH134-140 0004SDM2 100536284 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9120315AS 9HV14C-300 0002SDM1 100563953 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160314AS 9HH132-500 0001SDM1 100536284 100536286 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160314AS 9HH13C-286 0002SDM1 100536284 100536286 REV B 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160314AS 9HV144-033 0004SDM1 100563953 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160314AS 9UVG42-030 DED1 100563947 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160314AS 9HH134-567 0002BSM1 100572173 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160314AS 9HV14E-036 D004SDM1 100563953 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160314AS 9HV14E-037 D005SDM1 100563953 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160314AS 9HH134-500 0001SDM1 100536284 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160314AS 9HH13C-500 0001SDM1 100536284 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160314AS 9PSG4E-031 0002SDM1 100563947 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160314AS 9HH132-150 0002SDM1 100536284 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160314AS 9HV14C-037 D005SDM1 100563353 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160314AS 9HH134-567 0003BSM1 100536284 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160314AS 9HV14C-300 0002SDM1 100563953 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160314AS 9PSG44-033 0004SDM1 100563947 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160314AS 9HV144-032 0003SDM1 100563953 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160314AS 9HH134-142 0006SDM2 100654836 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160314AS 9HH13A-031 0003DEM1 100572173 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160314AS 9PSG4E-033 0004SDM1 100563947 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160314AS 9HH132-036 D005DEM1 100536284 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160314AS 9HH132-567 0002BSM1 100536284 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160314AS 9HV144-037 D005SDM1 100563953 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160314AS 9HH13E-055 0001SDM1 100536284 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160314AS 9PSG44-300 0002SDM1 100563947 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160314AS 9HH13E-120 0002CE02 100654836 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160314AS 9HV142-300 0002SDM1 100563947 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160314AS 9PSG4E-032 0003SDM1 100563947 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160314AS 9HH13C-502 0003SDM1 100536284 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160314AS 9HH13E-567 0002BSM1 100536284 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160314AS 9HH132-071 0010LVM1 100536284 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160314AS 9PSG4E-500 0002SDM1 100563947 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160314AS 9HH13E-031 0003DEM1 100536284 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160314AS 9HH13E-522 0005HPM1 100536284 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160314AS 9PSG4C-031 0002SDM1 100563947 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160412AS 9HH134-142 0006SDM2 100572173 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160412AS 9HV144-141 0002SDM2 100536953 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160412AS 9HH131-120 0002CE02 100572173 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160412AS 9HV14E-285 0002SDM1 100563953 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160412AS 9HV144-033 0004SDM1 100563953 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160412AS 9HH134-020 0002SPM1 100563953 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160412AS 9HH132-500 0001SDM1 100654836 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160412AS 9HV14C-037 D005SDM1 100563353 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160412AS 9RXG4C-032 DEC7 100563947 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160412ASG 9HH13E-150 0002SDM1 100536284 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160412ASG 9HH13E-120 0002CE02 100654836 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160412ASG 9HH13E-500 0001SDM1 100536284 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160412ASG 9PSG42-031 0002SDM1 100563947 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160412ASG 9UVG42-030 DED1 100563947 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160412ASG 9HH134-188 0001SDM1 100536284 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160412ASG 9HV14E-500 0002SDM1 100563953 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160412ASG 9HH134-035 D003DEM1 100572173 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160418ASG 9HH134-035 D003DEM1 100536284 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160418ASG 9HH134-287 0003SDM1 100536284 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160418ASG 9HH132-231 0001SDM1 100572173 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160418ASG 9HH13E-150 0002SDM1 100536284 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160418ASG 9PSG42-033 0004SDM1 100563947 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160418ASG 9HH132-188 0001SDM1 100536284 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160418ASG 9HH13E-055 0001SDM1 100536284 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250315AS 9HH134-036 D005DEM1 100536284 100536286 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250315AS 9HH132-566 0001BSM1 100536284 100536286 REV B 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250315AS 9HH13C-031 0003DEM1 100536284 100536286 REV B 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250315AS 9HH132-188 0001SDM1 100536284 100536286 REV B 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250315AS 9HH13A-031 0003DEM1 100536284 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250315AS 9HH134-500 0001SDM1 100536284 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250315AS 9PSG44-031 0002SDM1 100563947 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250315AS 9PSG4C-033 0004SDM1 100563947 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250315AS 9HH134-567 0002BSM1 100572173 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250315AS 9HH134-567 0003BSM1 100654836 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250315AS 9HV14E-285 0002SDM1 100563953 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250315AS 9UVG42-030 DED1 100563947 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250315AS 9HV14E-300 0002SDM1 100563953 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250315AS 9PSG42-032 0003SDM1 100563947 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250315AS 9HH13E-150 0002SDM1 100536284 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250315AS 9HH13C-036 D005DEM1 100536284 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250315AS 9HV142-037 D005SDM1 100563953 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250315AS 9HH134-287 0003SDM1 100654836 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250315AS 9HH13E-286 0002SDM1 100536284 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250315AS 9HH132-286 0002SDM1 100536284 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250315AS 9RT143-033 0005DEM1 100563953 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250315AS 9HH132-031 0003DEM1 100536284 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250315AS 9PSG42-033 0004SDM1 100563947 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250315AS 9HH132-500 0001SDM1 100536284 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250315AS 9HH134-035 D003DEM1 100572173 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250315AS 9PSG44-033 0004SDM1 100563947 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250315AS 9HH13E-567 0002BSM1 100536284 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250315AS 9HH13E-036 D005DEM1 100572173 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250315AS 9HV14C-300 0002SDM1 100563953 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250315AS 9PU144-500 0002SDMA 100563953 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250315AS 9HV144-300 0002SDM1 100563947 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250315AS 9HV14E-035 D003SDM1 100563953 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250315AS 9HH13C-500 0001SDM1 100536284 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250315AS 9HH134-150 0002SDM1 100536284 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250315AS 9HH132-120 0002CE02 100654836 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250315AS 9HH134-151 0001TSM1 100536284 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250315AS 9HH13E-287 0003SDM1 100536284 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250315AS 9HH132-073 0020LVM1 100654836 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250315AS 9HH13E-500 0001SDM1 100536284 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250315AS 9HV144-286 0003SDM1 100563953 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250315AS 9HH134-031 0003DEM1 100536284 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250315AS 9HH13C-188 0001SDM1 100536284 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250315AS 9HH13E-031 0003DEM1 100536284 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250315AS 9HH134-286 0002SDM1 100536284 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250315AS 9PT144-500 0002SDM3 100563953 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250410AS 9HH13C-500 0001SDM1 100536284 100536286 REV B 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250410AS 9HH13E-031 0003DEM1 100536284 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250410AS 9HH134-036 D005DEM1 100536284 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250410AS 9HV14E-035 D003SDM1 100563953 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250410AS 9HH134-142 0006SDM2 100654836 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250410AS 9HH13E-500 0001SDM1 100536284 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250410AS 9HH132-567 0002BSM1 100536284 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250410AS 9HH13C-286 0002SDM1 100536284 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250410AS 9HV14C-037 D005SDM1 100563953 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250410ASG 9HH134-036 D005DEM1 100536284 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250410ASG 9HV142-033 0004SDM1 100563953 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250410ASG 9HH13E-035 D003DEM1 100536284 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250410ASG 9HH132-500 0001SDM1 100536284 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250410ASG 9SA13E-160 AC16 100536284 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250410ASG 9HV142-037 D005SDM1 100563953 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250410ASG 9HH134-142 0006SDM2 100536284 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250410ASG 9HV14E-033 0004SDM1 100563953 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250410ASG 9HV14E-500 0002SDM1 100563953 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250410ASG 9PSG4A-033 0004SDM1 100563947 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250410ASG 9HV14C-037 D005SDM1 100563953 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250414ASG 9HH134-286 0002SDM1 100536284 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250414ASG 9HH13C-502 0003SDM1 100536284 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250414ASG 9HH13E-567 0002BSM1 100572173 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250464ASG 9HH13C-286 0002SDM1 100536284 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250464ASG 9HH134-151 0001TSM1 100536284 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320325AS 9HH13C-501 0002SDM1 100536284 100536286 REV B 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320325AS 9HH132-031 0003DEM1 100536284 100536286 REV B 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320325AS 9HH13C-286 0002SDM1 100536284 100536286 REV B 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320325AS 9HH13E-566 0001BSM1 100536284 100536286 REV B 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320325AS 9HH13C-502 0003SDM1 100536284 100536286 REV B 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320325AS 9HH13C-036 D005DEM1 100536284 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320325AS 9HH13C-500 0001SDM1 100536284 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320325AS 9HH134-036 D005DEM1 100536284 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320325AS 9HV14C-300 0002SDM1 100563953 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320325AS 9HH134-286 0002SDM1 100536284 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320325AS 9HV142-037 D005SDM1 100563953 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320325AS 9HV144-286 0003SDM1 100563953 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320325AS 9PSG42-032 0003SDM1 100563947 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320325AS 9HH13E-188 0001SDM1 100536284 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320325AS 9HV14E-285 0002SDM1 100563953 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320325AS 9SA13E-160 AC16 100536284 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320325AS 9HV14E-033 0004SDM1 100563953 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320325AS 9HH13E-286 0002SDM1 100536284 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320325AS 9PSG4E-032 0003SDM1 100563947 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320325AS 9PSG4A-033 0004SDM1 100563947 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320325AS 9HV14C-037 D005SDM1 100563953 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320325AS 9HH13C-188 0001SDM1 100536284 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320325AS 9HV144-566 0001BSM2 100563953 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320325AS 9HH13A-031 0003DEM1 100536284 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320325AS 9HV142-033 0004SDM1 100563953 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320325AS 9HH134-522 0005HPM1 100536284 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320325AS 9HH132-120 0002CE02 100572173 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320325AS 9PSG42-500 0002SDM1 100563947 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320325AS 9HH134-567 0002BSM1 100536284 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320325AS 9PSG44-032 0003SDM1 100563947 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320325AS 9HH132-036 D005DEM1 100536284 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320325AS 9HH132-567 0003BSM1 100536284 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320325AS 9HH13E-567 0002BSM1 100654836 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320325AS 9PSG4A-031 0002SDM1 100563947 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320325AS 9PSG42-033 0004SDM1 100563947 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320328CS 9PSG4C-031 0002SDM1 100563947 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320328CS 9HV144-300 0002SDM1 100563953 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320328CS 9HH13C-502 0003SDM1 100536284 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320328CS 9SA13E-160 AC16 100536284 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320423AS 9HH13C-286 0002SDM1 100536284 100536286 REV B 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320423AS 9HH13C-500 0001SDM1 100536284 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320423AS 9HH13C-031 0003DEM1 100536284 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320423AS 9PSG4C-033 0004SDM1 100563947 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320423AS 9SA13E-160 AC16 100536284 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320423AS 9PT144-500 0002SDM3 100563953 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320423AS 9HH13E-071 0010LVM1 100536284 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320423AS 9HV144-140 0001SDM2 100563953 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320423AS 9HH13E-286 0002SDM1 100536284 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320423AS 9HH132-230 0001SDM1 100572173 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320423AS 9HH134-522 0005HPM1 100536284 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320423AS 9HH13C-036 D005DEM1 100536284 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320423AS 9HH132-150 0002SDM1 100572173 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320423AS 9HH132-188 0001SDM1 100536284 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320423AS 9HH132-036 D005DEM1 100572173 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320423AS 9HV142-300 0002SDM1 100563953 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320423AS 9HH134-188 0001SDM1 100536284 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320423AS 9HH13E-031 0003DEM1 100536284 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320423ASG 9HH132-188 0001SDM1 100536284 100536286 REV B 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320423ASG 9HV144-285 0002SDM1 100563953 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320423ASG 9HH134-286 0002SDM1 100536284 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320423ASG 9HH13C-188 0001SDM1 100536284 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320423ASG 9HH134-500 0001SDM1 100536284 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320423ASG 9HV144-037 D005SDM1 100563953 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320423ASG 9HH132-286 0002SDM1 100536284 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500325AS 9HH134-286 0002SDM1 100536284 100536286 REV B 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500325AS 9HH132-500 0001SDM1 100536284 100536286 REV B 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500325AS 9HH13E-031 0003DEM1 100536284 100536286 REV B 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500325AS 9HH13C-188 0001SDM1 100536284 100536286 REV B 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500325AS 9HH13E-567 0002BSM1 100536284 100536286 REV B 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500325AS 9HH13C-500 0001SDM1 100536284 100536286 REV B 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500325AS 9HH132-188 0001SDM1 100536284 100536286 REV B 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500325AS 9HH132-150 0002SDM1 100536284 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500325AS 9HH134-500 0001SDM1 100536284 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500325AS 9HH132-035 D003DEM1 100536284 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500325AS 9HH13E-036 D005DEM1 100536284 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500325AS 9HH132-230 0001SDM1 100572173 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500325AS 9PSG44-300 0002SDM1 100563947 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500325AS 9HH134-071 0010LVM1 100536284 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500325AS 9HH13E-287 0003SDM1 100536284 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500325AS 9HH13C-036 D005DEM1 100536284 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500325AS 9HV14E-032 0003SDM1 100563953 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500325AS 9PSG44-032 0003SDM1 100563947 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500325AS 9HH134-142 0006SDM2 100572173 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500325AS 9HV142-300 0002SDM1 100563953 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500325AS 9HH13E-150 0002SDM1 100536284 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500325AS 9HH134-055 0001SDM1 100536284 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500325AS 9HH132-567 0003BSM1 100536284 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500325AS 9HH132-031 0003DEM1 100536284 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500325AS 9HH13E-500 0001SDM1 100536284 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500325AS 9HH13E-035 D003DEM1 100536284 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500325AS 9PSG4E-500 0002SDM1 100563947 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500325AS 9HV144-285 0002SDM1 100563953 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500325AS 9HH13E-071 0011LVM1 100654836 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500325AS 9HV14C-037 D005SDM1 100563953 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500325AS 9HV144-286 0003SDM1 100563953 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500325AS 9HH132-036 D005DEM1 100572173 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500325AS 9PSG4E-032 0003SDM1 100563947 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500325AS 9PSG44-033 0004SDM1 100563947 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500325AS 9HV142-037 D005SDM1 100563953 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500325AS 9HH132-120 0002CE02 100572173 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500325AS 9HV14E-036 D004SDM1 100563953 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500325AS 9HH131-500 0001SDM1 100536284 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500325AS 9HH132-287 0003SDM1 100536284 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500325AS 9HH134-287 0003SDM1 100654836 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500325AS 9RT143-033 0005DEM1 100563953 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500325AS 9HV144-150 0001TSM1 100563953 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500325AS 9PSG4C-032 0003SDM1 100563947 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500325AS 9PSG4E-031 0002SDM1 100563947 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500325AS 9PSG42-031 0002SDM1 100563947 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500325AS 9HV14E-286 0003SDM1 100563953 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500325AS 9RXG42-032 DEC7 100563947 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500325AS 9HV14E-300 0002SDM1 100563953 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500325AS 9HV14E-037 D005SDM1 100563953 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500325AS 9HH134-567 0003BSM1 100536284 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500325AS 9RXG4C-032 DEC7 100563947 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500325AS 9PT144-500 0002SDM3 100563953 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500325AS 9HH132-073 0020LVM1 100654836 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500420AS 9HH134-500 0001SDM1 100536284 100536286 REV B 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500420AS 9HH13C-031 0003DEM1 100536284 100536286 REV B 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500420AS 9HH134-036 D005DEM1 100536284 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500420AS 9HH134-567 0002BSM1 100536284 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500420AS 9HH131-120 0002CE02 100572173 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500420AS 9HH134-140 0004SDM2 100536284 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500420AS 9HH132-036 D005DEM1 100572173 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500420AS 9HH134-287 0003SDM1 100536284 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500420AS 9HH132-500 0001SDM1 100536284 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500420AS 9HH134-286 0002SDM1 100536284 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500420AS 9HH132-567 0002BSM1 100536284 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500420AS 9HH13C-500 0001SDM1 100536284 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500420AS 9PSG4A-031 0002SDM1 100563947 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500420AS 9RXG4C-031 DEC6 100563947 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500420AS 9PSG4E-033 0004SDM1 100563947 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500420AS 9HH134-071 0010LVM1 100572173 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500420AS 9HH13E-287 0003SDM1 100572173 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500420AS 9HH132-120 0002CE02 100654836 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500420AS 9HH134-142 0006SDM2 100536284 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500420AS 9PSG42-032 0003SDM1 100563947 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500420AS 9HH134-055 0001SDM1 100536284 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500420ASG 9HH132-031 0003DEM1 100536284 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500420ASG 9HH13E-287 0003SDM1 100572173 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500420ASG 9HH132-120 0002CE02 100572173 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500420ASG 9HV14E-300 0002SDM1 100563953 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500420ASG 9HH13A-031 0003DEM1 100572173 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500420ASG 9HV14E-286 0003SDM1 100563953 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500420ASG 9HH13E-567 0002BSM1 100536284 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500420ASG 9HV14E-037 D005SDM1 100563953 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500420ASG 9RXG4C-032 DEC7 100563947 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500420ASG 9HV144-037 D005SDM1 100563953 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500421AS 9HH132-566 0001BSM1 100536284 100536286 REV B 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500421AS 9HH134-567 0002BSM1 100536284 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500422AS 9HH13C-188 0001SDM1 100572173 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500423AS 9HH134-071 0011LVM1 100536284 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500423AS 9HV14E-033 0004SDM1 100563953 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST980313AS 9HV144-037 D005SDM1 100563953 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST980313AS 9HH134-287 0003SDM1 100536284 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST980313AS 9HV144-150 0001TSM1 100563953 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST980313AS 9HH132-287 0003SDM1 100572173 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST980313AS 9HV144-286 0003SDM1 100563953 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST980313AS 9HV144-032 0003SDM1 100563953 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST980313AS 9HH13E-036 D005DEM1 100536284 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST980313AS 9PSG42-500 0002SDM1 100563947 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST980412ASG 9HH134-500 0001SDM1 100536284 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST980412ASG 9HV144-150 0001TSM1 100563953 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST980412ASG 9HV144-500 0002SDM1 100563953 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST980412ASG 9HH13E-188 0001SDM1 100536284 100536286 REV E 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160314AS 9HV144-071 0003LVM1 100566885 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160314AS 9HV14C-022 0006HPM1 100537087 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160314AS 9HH134-022 0005HPM1 100565306 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160314AS 9HH134-522 0005HPM1 100565306 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160314AS 9HH13C-073 0020LVM1 100565306 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160314ASG 9HV14C-071 0003LVM1 100566885 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160412AS 9KAG34-043 0009APM1 100537192 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160412AS 9HV14E-300 0002SDM1 100537087 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160412AS 9HH13E-022 0005HPM1 100565306 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160412AS 9HV144-300 0002SDM1 100537087 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160412AS 9HV144-022 0006HPM1 100537087 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160412AS 9HH132-073 0020LVM1 100643374 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160412AS 9HV14E-071 0003LVM1 100566885 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160412AS 9HV142-020 0003HPM1 100537087 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160412AS 9HV14E-566 0001BSM2 100566885 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160412AS 9HV14E-022 0006HPM1 100537087 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160412AS 9HV14C-300 0002SDM1 100566885 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160412AS 9HH132-070 0008LVM1 100565306 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160412AS 9PT142-071 0003LVM3 100566885 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160412AS 9HV144-020 0003HPM1 100537087 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160412AS 9HV14A-620 B003HPM1 100537087 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160412AS 9HV142-620 B003HPM1 100537087 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9160412AS 9HV144-071 0003LVM1 100566885 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250315AS 9HV144-300 0002SDM1 100566885 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250315AS 9KAG33-041 0006APM2 100537192 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250315AS 9HV14C-022 0006HPM1 100537087 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250315AS 9HH132-073 0020LVM1 100643374 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250315AS 9HV144-022 0006HPM1 100537087 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250315AS 9HV142-020 0003HPM1 100537087 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250315AS 9HV14E-037 D005SDM1 100537087 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250315AS 9HV142-022 0006HPM1 100537087 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250315AS 9PT142-071 0003LVM3 100566885 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250315ASG 9HV142-037 D005SDM1 100537087 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250315ASG 9HV14E-071 0003LVM1 100566885 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250315ASG 9HV14C-620 B006HPM1 100537087 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250315ASG 9HH132-073 0020LVM1 100513490 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250315ASG 9HV144-071 0003LVM1 100566885 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250410AS 9HH134-071 0010LVM1 100565306 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250410AS 9HV14C-020 0003HPM1 100537087 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250410AS 9KAG33-043 0009APM1 100663719 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250410AS 9HH132-073 0020LVM1 100565306 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250410AS 9HV14C-022 0006HPM1 100537087 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250410AS 9HV144-071 0003LVM1 100566885 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250410AS 9KAG32-040 0004APM2 100537192 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250410AS 9HH13C-188 0001SDM1 100565306 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250410AS 9HV14A-620 B003HPM1 100537087 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250410AS 9HV144-022 0006HPM1 100537087 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250410AS 9HV14C-055 0002SDM1 100537087 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250410AS 9HH13E-073 0020LVM1 100565306 100565308 Rev A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250410AS 9HV14E-022 0006HPM1 100537087 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250410AS 9HV144-566 0001BSM2 100537087 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250411AS 9HH13C-022 0005HPM1 100565306 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250411AS 9HV14E-022 0005HPM1 100537087 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250411AS 9KAG33-041 0006APM2 100537192 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9250411AS 9HV144-020 0003HPM1 100537087 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320325AS 9HV144-022 0006HPM1 100537087 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320325AS 9HV144-522 0006HPM1 100537087 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320325AS 9HV14C-022 0006HPM1 100537087 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320325ASG 9HH134-071 0011LVM1 100565306 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320325ASG 9HV144-300 0002SDM1 100537087 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320325ASG 9HV142-300 0002SDM1 100537087 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320325ASG 9HV14E-022 0006HPM1 100537087 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320325ASG 9KAG32-040 0004APM2 100537192 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320325ASG 9HH134-567 0003BSM1 100663719 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320325ASG 9HH134-022 0005HPM1 100565306 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320325ASG 9HV144-020 0003HPM1 100537087 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320423AS 9HV144-022 0006HPM1 100537087 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320423AS 9KAG34-041 0006APM2 100537192 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320423AS 9HH134-189 0001SDM1 100565306 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320423AS 9HV14C-300 0002SDM1 100566885 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320423AS 9HV14E-070 0002LVM1 100566885 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320423AS 9HV142-020 0003HPM1 100537087 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320423AS 9HH13C-073 0020LVM1 100565306 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320423AS 9PT142-070 0002LVM3 100566885 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320423AS 9HV142-022 0006HPM1 100537087 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320423AS 9HV14C-071 0003LVM1 100566885 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320423AS 9KAG34-042 0008APM2 100537192 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320423AS 9HH134-022 0005HPM1 100565306 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320423AS 9KAG34-566 0009APM1 100663719 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320423AS 9HH132-071 0010LVM1 100565306 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320423AS 9KAG33-042 0008APM2 100537192 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320423AS 9PU144-500 0002SDMA 100537087 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320423AS 9KAG34-043 0009APM1 100663719 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320423AS 9HV144-300 0002SDM1 100566885 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320423AS 9HH13C-188 0001SDM1 100565306 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9320423AS 9HH13E-073 0020LVM1 100565306 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500325AS 9HH132-073 0020LVM1 100565306 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500325AS 9HV14C-070 0002LVM1 100566885 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500325AS 9HV14E-022 0006HPM1 100537087 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500325AS 9HH134-567 0003BSM1 100663719 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500325AS 9HV14E-300 0002SDM1 100537087 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500325AS 9HH134-022 0005HPM1 100565306 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500325AS 9HV14C-022 0006HPM1 100537087 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500325AS 9HV14C-020 0003HPM1 100537087 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500325AS 9HH13C-073 0006HPM1 100565306 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500325AS 9HV144-021 0005HPM1 100537087 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500325AS 9HV144-071 0003LVM1 100566885 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500325AS 9HH132-071 0010LVM1 100565306 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500325AS 9HV14C-300 0002SDM1 100537087 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500325ASG 9KAG32-040 0004APM2 100537192 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500325ASG 9HV14E-300 0002SDM1 100566885 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500325ASG 9KAG33-043 0009APM1 100663719 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500325ASG 9KAG32-041 0006APM2 100579504 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500325ASG 9KAG3C-040 0004APM2 100537192 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500325ASG 9HV144-022 0006HPM1 100537087 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500325ASG 9HH134-022 0005HPM1 100565306 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500325ASG 9HV14C-020 0003HPM1 100537087 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500420AS 9HV14C-071 0003LVM1 100566885 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500420AS 9KAG33-043 0009APM1 100663719 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500420AS 9HV14E-070 0002LVM1 100566885 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500420AS 9HV142-022 0006HPM1 100537087 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500420AS 9HV14C-055 0002SDM1 100537087 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500420AS 9HH134-567 0002BSM1 100565306 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500420AS 9HV144-021 0005HPM1 100537087 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500420AS 9HV14C-620 B003HPM1 100537087 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500420AS 9HH134-022 0005HPM1 100565306 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500420AS 9HV14E-071 0003LVM1 100566885 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500420AS 9KAG32-040 0004APM2 100537192 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500420AS 9HV14E-300 0002SDM1 100537087 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500420AS 9HV14E-020 0003HPM1 100537087 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500420AS 9HV142-037 D005SDM1 100537087 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500420AS 9HV14E-566 0001BSM2 100566885 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500420AS 9PT142-071 0003LVM3 100566885 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500420AS 9KAG34-043 0009APM1 100663719 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500420AS 9HH134-567 0003BSM1 100686396 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500420AS 9HV14E-022 0006HPM1 100537087 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500422AS 9HV144-037 D005SDM1 100537087 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500422AS 9HH134-142 0006SDM2 100565306 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST980412AS 9PU144-500 0002SDMA 100537087 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST980412AS 9HH13E-022 0005HPM1 100565306 100565308 Rev A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST980412AS 9HV14E-880 0002SDM1 100537087 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST980412AS 9HV14A-620 B003HPM1 100537087 100565308 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500320AS 9RN132-188 0001SDM1 8404 B 100603256 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500320AS 9RN133-567 0002BSM2 6060 A 100603256 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500325AS 9HH134-567 0003BSM1 100660533 D 100660535 REV B 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500325AS 9HH134-567 0003BSM1 100676827 B 100660535 REV B 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500325AS 9HH134-189 0001SDM1 100664635 C 100664637 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500325AS 9HH134-567 0003BSM1 100664635 C 100664637 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST9500325AS 9HH134-500 0001SDM1 100664635 C 100664637 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST1000LM035 1RK172-189 ACM1 ST1OOOLMO35 100799274 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST1000LM048 2E7172-500 SDM1 ST1OOOLMO48 100799274 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST1000LM035 1RK172-030 SDM2 ST1OOOLMO35 100799274 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST2000LM007 1R8174-286 SDM2 ST2OOOLMOO7 100799274 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST1000LM035 1RK172-568 SMB3 ST1OOOLMO35 100799274 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST2000LM007 1R8174-020 RDM1 ST2OOOLMOO7 100799274 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST1000LM035 1RK172-285 SDM1 ST1OOOLMO35 100799274 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST1000LM035 1RK172-020 RSM4 ST1OOOLMO35 100799274 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST1000LM035 1RK172-071 LCM2 ST1OOOLMO35 100799274 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST1000LM035 1RK172-036 SDM1 ST1OOOLMO35 100799274 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST2000LM007 1R8174-568 SBK2 ST2OOOLMOO7 100799274 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST2000LM015 2E8174-500 SDM1 ST2OOOLMO15 100799274 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST1000LM035 1RK172-230 SDM2 ST1OOOLMO35 100799274 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST2000LM007 1R8174-030 SDM1 ST2OOOLMOO7 100799274 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST1000LM035 1RK172-070 LVM1 ST1OOOLMO35 100799274 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST1000LM035 1RK172-568 SBM3 ST1OOOLMO35 100799274 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST2000LM007 1RK172-568 SBM3 ST2OOOLMOO7 100799274 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST500LM030 2E717D-500 SDM1 ST5OOLMO3O 100799274 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST1000LM035 1RK172-022 RTM2 ST1OOOLMO35 100809471 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST1000LM048 2E7172-500 SDM1 ST1OOOLMO48 100809471 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST500LM034 2GH17A-030 SDM2 ST5OOLMO34 100809471 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST2000LM007 1R8174-286 SDM2 ST2OOOLMOO7 100809471 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST1000LM035 1RK172-568 SBM3 ST1OOOLMO35 100809471 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST1000LM035 1RK172-921 MCC1 ST1OOOLMO35 100809471 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST1000LM035 1RK172-073 LFM1 ST1OOOLMO35 100809471 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST1000LM035 1RK172-071 LCM2 ST1OOOLMO35 100809471 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST1000LM035 1RK172-071 LVM2 ST1OOOLMO35 100809471 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST500LM034 2GH17A-021 RPM2 ST5OOLMO34 100809471 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST1000LM035 1RK172-190 ACM2 ST1OOOLMO35 100809471 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST1000LM049 2GH172-030 SDM2 ST1OOOLMO49 100809471 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST1000LM049 2GH172-020 RXM3 ST1OOOLMO49 100809471 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST1000LM035 1RK172-286 SDM2 ST1OOOLMO35 100809471 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST1000LM035 1RK172-036 SDM3 ST1OOOLMO35 100809471 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST500LM030 1RK17D-030 SDM2 ST5OOLMO3O 100809471 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST1000LM035 1RK172-021 RSM7 ST1OOOLMO35 100809471 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST500LM030 1RK17D-285 SDM1 ST5OOLMO3O 100809471 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST500LM034 2GH17A-171 LXM3 ST5OOLMO34 100809471 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST500LM034 2GH17A-170 LXM4 ST5OOLMO34 100809471 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST500LM034 2GH17A-020 RXM3 ST5OOLMO34 100809471 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST2000LM007 1R8174-030 SDM2 ST2OOOLMOO7 100809471 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST2000LM007 1R8174-070 LDM2 ST2OOOLMOO7 100809471 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST2000LM007 1R8174-120 SS22 ST2OOOLMOO7 100809471 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST2000LM007 1R8174-021 RDM4 ST2OOOLMOO7 100809471 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST2000LM007 1R8174-146 SPS6 ST2OOOLMOO7 100809471 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST1000LM035 1RK172-568 SMB3 ST1OOOLMO35 100809471 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST1000LM035 1RK172-560 SBC1 ST1OOOLMO35 100809471 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST1000LM035 1RK172-230 SDM2 ST1OOOLMO35 100809471 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST2000LM007 1R8174-287 SDM3 ST2OOOLMOO7 100809471 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST1000LM035 1RK172-146 SPS6 ST1OOOLMO35 100809471 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST500LM030 1RK17D-568 SBM3 ST5OOLMO3O 100809471 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST1000LM035 1RK172-036 SDM2 ST1OOOLMO35 100809471 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST1000LM035 1RK172-020 RSM4 ST1OOOLMO35 100809471 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST1000LM035 1RK172-287 SDM4 ST1OOOLMO35 100809471 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST1000LM035 1RK172-030 SDM2 ST1OOOLMO35 100809471 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST2000LM007 1R8174-920 SS22 ST2OOOLMOO7 100809471 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST1000LM035 1RK172-123 MCC3 ST1OOOLMO35 100809471 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST2000LM015 2E8174-500 SDM1 ST2OOOLMO15 100809471 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST2000LM007 1R8174-568 SBK2 ST2OOOLMOO7 100809471 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST2000LM007 1R8174-561 SBC3 ST2OOOLMOO7 100809471 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST2000LM007 1R8174-020 RDM1 ST2OOOLMOO7 100809471 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST1000LM035 1RK172-171 RDM1 ST1OOOLMO35 100809471 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST1000LM035 1RK172-189 ACM1 ST1OOOLMO35 100809471 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST1000LM035 1RK172-171 LNM6 ST1OOOLMO35 100809471 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST500LM030 2E717D-500 SDM1 ST5OOLMO3O 100809471 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST1000LM035 1RK172-285 SDM1 ST1OOOLMO35 100809471 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST2000LM007 1R8174-070 LVM2 ST2OOOLMOO7 100809471 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST1500LM012 1R817G-568 SBK2 ST15OOLMO12 100809471 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST1000LM049 2GH172-500 SDM1 ST1OOOLMO49 100809471 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST500LM034 2GH17A-500 SDM1 ST5OOLMO34 100809471 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST1000LM035 1RK172-070 LVM1 ST1OOOLMO35 100809471 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST1000LM035 1RK172-189 ACM1 ST1OOOLMO35 100797626 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST1000LM048 2E7172-500 SDM1 ST1OOOLMO48 100797626 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST1000LM035 1RK172-030 SDM2 ST1OOOLMO35 100797626 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST2000LM007 1R8174-286 SDM2 ST2OOOLMOO7 100797626 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST1000LM035 1RK172-568 SMB3 ST1OOOLMO35 100797626 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST2000LM007 1R8174-020 RDM1 ST2OOOLMOO7 100797626 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST1000LM035 1RK172-285 SDM1 ST1OOOLMO35 100797626 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST1000LM035 1RK172-020 RSM4 ST1OOOLMO35 100797626 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST1000LM035 1RK172-071 LCM2 ST1OOOLMO35 100797626 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST1000LM035 1RK172-036 SDM1 ST1OOOLMO35 100797626 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST2000LM007 1R8174-568 SBK2 ST2OOOLMOO7 100797626 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST2000LM015 2E8174-500 SDM1 ST2OOOLMO15 100797626 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST1000LM035 1RK172-230 SDM2 ST1OOOLMO35 100797626 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST2000LM007 1R8174-030 SDM1 ST2OOOLMOO7 100797626 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST1000LM035 1RK172-070 LVM1 ST1OOOLMO35 100797626 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST1000LM035 1RK172-568 SBM3 ST1OOOLMO35 100797626 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST2000LM007 1RK172-568 SBM3 ST2OOOLMOO7 100797626 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST500LM030 2E717D-500 SDM1 ST5OOLMO3O 100797626 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST1000LM035 1RK172-022 RTM2 ST1OOOLMO35 100808681 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST1000LM048 2E7172-500 SDM1 ST1OOOLMO48 100808681 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST500LM034 2GH17A-030 SDM2 ST5OOLMO34 100808681 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST2000LM007 1R8174-286 SDM2 ST2OOOLMOO7 100808681 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST1000LM035 1RK172-568 SBM3 ST1OOOLMO35 100808681 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST1000LM035 1RK172-921 MCC1 ST1OOOLMO35 100808681 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST1000LM035 1RK172-073 LFM1 ST1OOOLMO35 100808681 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST1000LM035 1RK172-071 LCM2 ST1OOOLMO35 100808681 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST1000LM035 1RK172-071 LVM2 ST1OOOLMO35 100808681 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST500LM034 2GH17A-021 RPM2 ST5OOLMO34 100808681 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST1000LM035 1RK172-190 ACM2 ST1OOOLMO35 100808681 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST1000LM049 2GH172-030 SDM2 ST1OOOLMO49 100808681 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST1000LM049 2GH172-020 RXM3 ST1OOOLMO49 100808681 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST1000LM035 1RK172-286 SDM2 ST1OOOLMO35 100808681 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST1000LM035 1RK172-036 SDM3 ST1OOOLMO35 100808681 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST500LM030 1RK17D-030 SDM2 ST5OOLMO3O 100808681 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST1000LM035 1RK172-021 RSM7 ST1OOOLMO35 100808681 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST500LM030 1RK17D-285 SDM1 ST5OOLMO3O 100808681 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST500LM034 2GH17A-171 LXM3 ST5OOLMO34 100808681 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST500LM034 2GH17A-170 LXM4 ST5OOLMO34 100808681 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST500LM034 2GH17A-020 RXM3 ST5OOLMO34 100808681 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST2000LM007 1R8174-030 SDM2 ST2OOOLMOO7 100808681 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST2000LM007 1R8174-070 LDM2 ST2OOOLMOO7 100808681 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST2000LM007 1R8174-120 SS22 ST2OOOLMOO7 100808681 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST2000LM007 1R8174-021 RDM4 ST2OOOLMOO7 100808681 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST2000LM007 1R8174-146 SPS6 ST2OOOLMOO7 100808681 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST1000LM035 1RK172-568 SMB3 ST1OOOLMO35 100808681 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST1000LM035 1RK172-560 SBC1 ST1OOOLMO35 100808681 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST1000LM035 1RK172-230 SDM2 ST1OOOLMO35 100808681 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST2000LM007 1R8174-287 SDM3 ST2OOOLMOO7 100808681 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST1000LM035 1RK172-146 SPS6 ST1OOOLMO35 100808681 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST500LM030 1RK17D-568 SBM3 ST5OOLMO3O 100808681 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST1000LM035 1RK172-036 SDM2 ST1OOOLMO35 100808681 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST1000LM035 1RK172-020 RSM4 ST1OOOLMO35 100808681 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST1000LM035 1RK172-287 SDM4 ST1OOOLMO35 100808681 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST1000LM035 1RK172-030 SDM2 ST1OOOLMO35 100808681 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST2000LM007 1R8174-920 SS22 ST2OOOLMOO7 100808681 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST1000LM035 1RK172-123 MCC3 ST1OOOLMO35 100808681 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST2000LM015 2E8174-500 SDM1 ST2OOOLMO15 100808681 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST2000LM007 1R8174-568 SBK2 ST2OOOLMOO7 100808681 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST2000LM007 1R8174-561 SBC3 ST2OOOLMOO7 100808681 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST2000LM007 1R8174-020 RDM1 ST2OOOLMOO7 100808681 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST1000LM035 1RK172-171 RDM1 ST1OOOLMO35 100808681 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST1000LM035 1RK172-189 ACM1 ST1OOOLMO35 100808681 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST1000LM035 1RK172-171 LNM6 ST1OOOLMO35 100808681 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST500LM030 2E717D-500 SDM1 ST5OOLMO3O 100808681 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST1000LM035 1RK172-285 SDM1 ST1OOOLMO35 100808681 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST2000LM007 1R8174-070 LVM2 ST2OOOLMOO7 100808681 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST1500LM012 1R817G-568 SBK2 ST15OOLMO12 100808681 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST1000LM049 2GH172-500 SDM1 ST1OOOLMO49 100808681 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST500LM034 2GH17A-500 SDM1 ST5OOLMO34 100808681 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW
ST1000LM035 1RK172-070 LVM1 ST1OOOLMO35 100808681 REV A 2.5'' SATA Seagate circuit board +FW